nieuwspagina

LCA's voor betonmortel geactualiseerd

Auteur: Persbericht Betonhuis Betonmortel. Foto: Betonhuis Foto: Betonhuis 8 juni 2018 Laatste update 6 maart 2024

De sector Betonmortel van Betonhuis heeft nieuwe Life Cycle Assessment (LCA ) gegevens voor betonmortel opgesteld. Met deze gegevens kan aan de hand van rekenmodellen de milieuprestatie van gebouwen (MPG) worden vastgesteld. De nieuwe gegevens worden in de Nationale Milieudatabase (NMD) versie 2.2 opgenomen.

LCA gegevens voor afnemers van Betonmortel 

De aangesloten betoncentrales van Betonhuis hebben het mogelijk gemaakt om deze nieuwe LCA-gegevens beschikbaar te stellen voor de afnemers van betonmortel. Bij project-inschrijvingen is het steeds vaker een vereiste om een gevalideerd milieuprofiel toe te voegen. De milieuprestatie van een constructie of een gebouw wordt bepaald door een combinatie van materiaalgebruik in de verschillende bouwdelen. Belangrijk is dat de gegevens waarop de berekeningen zijn gebaseerd uitgaan van algemeen erkende regels en daarmee transparant, betrouwbaar, actueel en voor iedereen inzichtelijk zijn. De lid-bedrijven zorgen hiervoor.

Nationale Milieudatabase

De milieueffecten van het materiaalgebruik spelen een steeds belangrijkere rol bij het terugdringen van de totale milieubelasting van gebouwen en bouwwerken in de Grond-, weg- en waterbouw (GWW-werken). Zeker nu woningen en kantoren/utiliteitsgebouwen steeds energiezuiniger worden en er daardoor minder milieuwinst (CO2 -reductie) te realiseren is met alleen energiebesparing bij verwarming en koeling van gebouwen. Door inzicht te krijgen in de milieueffecten van het materiaalgebruik kan een verdere reductie van de milieubelasting in de bouw worden bereikt. De nieuwe LCA gegevens van betonmortel dragen daar aan bij.

NMD-productbladen betonmortel vervangen MRPI®-certicaten

De informatie van mengsels, productkaarten en basisprofielen is ingevoerd in de Nationale Milieudatabase t.b.v. de milieuparagraaf Bouwbesluit. Daarnaast wordt de informatie ook gebruikt als basis voor het rekeninstrument de Ontwerptoolgroenbeton. De NMD-productbladen betonmortel vervangen de MRPI®-certificaten voor betonmortel.  

Afnemers van betonmortel kunnen LCA-gegevens opvragen bij de bedrijven aangesloten bij Betonhuis Betonmortel voor:

  • Constructies
  • Funderingsbalken
  • Funderingspalen
  • Kelderwanden
  • Kolommen 
  • Masieve wanden, dragend
  • Liggers + balken
  • Platte daken
  • Vloeren, constructief
  • Vloeren, vrijdragend
Paul Ewalds sectorsecretaris Betonmortel
Contactpersoon
Paul Ewalds
Adviseur Beleid en Regelgeving, sectorsecretaris Betonmortel