nieuwspagina

Nieuwe oeverconstructie fraai uitgevoerd in beton

Auteur: Persbericht NOE-Bekistingtechniek Foto: NOE-Bekistingtechniek 31 januari 2020 Laatste update 15 augustus 2022

Als onderdeel van de ecologische verbindingszone is de Watermolenbeek in Roosendaal heringericht. Hierbij werd de oude oeverconstructie uit het begin van de 20e eeuw gereconstrueerd. De oude constructie van ca. 175 meter is aan beide zijden vernieuwd en bestond uit betonnen damplanken met een betonnen deksloof, die voor het grootste gedeelte begin 20e eeuw zijn aangebracht. Met de reconstructie werden er ook maatregelen genomen om de biodiversiteit van de beek te versterken.

In het werk gestort beton

De reconstructie van de oever werd uitgevoerd door Züblin Nederland met in het werk gestort beton. Om de oever te kunnen reconstrueren én de Watermolenbeek beschikbaar te houden voor de afvoer van water, kon deze niet tijdelijk worden afgesloten of omgeleid. Als onderdeel van de reconstructie werd als eerste de bodem van de beek voorzien van de solide betonvloer. Hiertoe werd een vloer gestort van onderwaterbeton waarbij op een derde van de breedte van de vloer een hoeklijn werd meegestort. Deze was nodig voor bevestiging van een waterkerende wand waarmee aan de smalle zijde kon worden gewerkt terwijl de andere zijde gereserveerd bleef voor het watervoerende deel van de beek.

Bijzonder lichtgewicht bekistingsysteem

Het 175 meter tellende reconstructietraject werd opgedeeld in vijf secties waarbij de ene sectie werd gestort terwijl de volgende sectie werd voorbereid. Voor de bekisting werd gekozen voor een eenzijdige uitvoering. Als bekistingsysteem viel het oog op NOEalu, een lichtgewicht aluminium wandbekisting die eenvoudig kan worden verwerkt en toch bestand is tegen hoge betondrukken. Voor de oeverconstructie werd gewerkt met 275 cm lange en 180 cm hoge bekistingpanelen. De panelen werden bij NOE-Bekistingtechniek volledig voorbereid en kant-en-klaar aangeleverd op de bouwplaats. Omdat de kademuur direct aan enkele tuinen van bewoners grenst, werd ervoor gekozen om gebruik te maken van een compact kraansysteem waarmee de panelen konden worden verplaatst zonder overlast te bezorgen bij de aangrenzende percelen.

NOE_Watermolenbeek_02

Structuur in beton voor verbetering biodiversiteit

Met de reconstructie van de oeverconstructie dienden er ook maatregelen te worden genomen om de ecologische verbindingszone te versterken. Hiertoe behoorde onder meer het aanbrengen van een looprichel met beplanting. De looprichel werd in de bekistingoplossing meegenomen en kon tegelijk met het herstel van de oever worden  gerealiseerd. Voor verbetering van de biodiversiteit werden de looprichel én de oeverconstructie verder uitgevoerd met een textuur. De bekisting werd daartoe voorzien van structuurmatten. De structuur die op het beton zichtbaar wordt is uitstekend voor de gewenste lichte aangroei van flora. De robuuste eigenschappen van beton waarborgen dat de oeverconstructie weer lang mee kan. 

Remco Kerkhoven
Contactpersoon
Remco Kerkhoven
Adviseur Marketing, CSC, Communicatie, Statistiek
0613049978