nieuwspagina

Nieuwe richtlijn in de grond gevormde funderingspalen en wanden

Auteur: Remco Kerkhoven Foto: NVAF 17 oktober 2021 Laatste update 29 december 2021

De Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken (NVAF) en Betonhuis Betonmortel komen met een nieuwe richtlijn voor beton voor in grond gevormde funderingspalen en wanden

Het doel van deze richtlijn is om ontbrekende delen uit de NEN-EN 206 zo veel mogelijk aan te vullen of met toelichting en specifieke bepalingen te verduidelijken. Hierbij is de voormalige NVN 6724, maar ook de recente EFFC/DFI publicatie 'Tremie concrete guide, ed. 2” als achtergrondinformatie gebruikt.

Aanvulling op de normen 

De eisen ten aanzien van de samenstelling en toepassing van beton zijn genormeerd in de NEN-EN 206. Voor de uitvoering van speciale geotechnische werken zijn er specifieke eisen benoemd in bijlage D van de NEN-EN 206 geldend voor in de grond gevormde funderingspalen en wanden. Voor het uitvoeren van beton geldt in het algemeen de NEN-EN 13670 Het vervaardigen van betonconstructies. Voor het beoordelen van de druksterkte van beton geldt NEN-EN 13791 Beoordeling van de druksterkte van beton in constructies en vooraf vervaardigde betonelementen
Toch ontbreken met name in de NEN-EN 206 een aantal belangrijke eisen en richtlijnen die van belang zijn om kwaliteitsproblemen met betrekking tot beton te voorkomen. Dit komt door specifieke ervaringen in Nederland en nieuwe inzichten. Ook zijn enkele bepalingen in de NEN-EN 206 niet geheel juist vertaald uit de officiële Engelstalige versie van de EN 206.
 

Wil je weten wat de aandachtspunten zijn bij in de grond gevormde palen en hoe de kwaliteit is te verbeteren? Bekijk dan deze video. Deze werd op 14 oktober 2021 gehouden. Het webinar wordt georganiseerd door Betonhuis, Betoniek en NVAF.

Inhoud richtlijn

De aandachtspunten voor beton voor in de grond gevormde funderingselementen wordt uitvoerig besproken. Ook de eisen ten aanzien van het detailontwerp van de wapening en de eisen ten aanzien van eigenschappen van de beton worden behandeld. Aan welke eisen moet de bestelling van betonmortel voldoen? In de richtlijn is een apart hoofdstuk hierover opgenomen.

Samenwerking

De richtlijn is tot stand gekomen in samenwerking tussen Betonhuis Betonmortel en de Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken (NVAF).  Richtlijn Toepassing van beton bij in de grondgevormde funderingspalen en wanden gereed.

 

Download de richtlijn

Wilfred Oosterling
Contactpersoon
Wilfred Oosterling
Adviseur Bouwtechnologie, KAM