nieuwspagina

Onduidelijkheid Beoordelingsrichtlijn Groutmengsels voor het afdichten van boorgaten

Auteur: Wilfred Oosterling 3 november 2022 Laatste update 28 augustus 2023

Leden van Betonhuis en de SCBB wordt nog wel eens gevraagd om grout (water, zand, cementmengel) te leveren volgend de BRL 5078 om te voldoen aan de regeling bodemkwaliteit. We willen u er op wijzen dat deze uitvraag feitelijk onjuist is, deze BRL is specifiek gemaakt voor droge producten waar op de boorlocatie water aan wordt toegevoegd.

Bij het leveren van grout en betonmortel welke moet voldoen aan het bouwstoffenbesluit is levering volgens de BRL 9338 de juiste manier. 

Wat is de BRL 5078? 

De beoordelingsrichtlijn BRL 5078 “Groutmengsels voor het afdichten van boorgaten” heeft betrekking op de milieuhygienische kwaliteit van geprefabriceerde groutmengsels voor het afdichten van boorgaten. Aan deze droge producten wordt bij toepassing op de boorlocatie water toegevoegd volgens de verwerkingsvoorschriften van de leverancier.

Wat is de BRL 9338?

Deze beoordelingsrichtlijn 9338 betreft de certificering van cementgebonden mortels en grouten in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.
De af te geven kwaliteitsverklaring wordt aangeduid als NL BSB® productcertificaat. Met het 9338 certificaat heeft u in van een erkend bewijsmiddel voor het Besluit bodemkwaliteit.

NL-BSB Logo verplicht

Een betoncentrale heeft een apart NL-BSB certificaat nodig, dat gebaseerd is op BRL 9338. Betoncentrales moeten het NL-BSB logo (met nummer) op de afleverbonnen van betonmortel aanbrengen wanneer de betonmortel wordt verwerkt in constructies die in aanraking komen met bodem en/of oppervlaktewater.

Wilfred Oosterling
Contactpersoon
Wilfred Oosterling
Adviseur Bouwtechnologie, KAM