nieuwspagina

Oud betoncasco als basis voor luxe wonen in een nieuw appartementencomplex

Auteur: Remco Kerkhoven, oorspronkelijke tekst Betonbouwnieuws (2016) Foto: Betonhuis 15 augustus 2016 Laatste update 15 augustus 2022

In 2014 is Caransa Groep gestart met het transformeren van een voormalig kantoorgebouw gelegen aan het Kostverlorenhof 2 te Amstelveen tot een wooncomplex met 54 luxe huurappartementen. De situering van een bestaand gebouw bovenop een winkelcentrum was aanleiding om, na jaren leegstand,  het gebouw om te bouwen tot 54 luxe huurappartementen.

Het kantoorgebouw is een relatief sober gebouw, met een rechthoekige plattegrond van circa 40 x 13 m, met op beide kopzijden een trappenhuis, waarvan één met twee liften. Constructief bestaat het gebouw uit betonnen vloeren en betonnen kolommen en enkele betonnen stabiliteitswanden bij de trappenhuizen. Voor deze ombouw moesten de negen kantoorverdiepingen opnieuw worden ingevuld, moesten de gevels opener worden, buitenruimtes worden toegevoegd én de bereikbaarheid worden gewijzigd.

Strippen tot het betoncasco

Het gebouw is tot op het betonnen casco gesloopt waarna aan de gevels staalconstructies zijn toegevoegd voor de balkons en galerijen. Deze constructie is niet meer zichtbaar achter het verticale aluminium zetwerk. De grootste uitdaging bij deze transformatie was de nieuwe indeling van de verdiepingen. Voor alle appartementen geldt dat ze goed licht en uitzicht moeten hebben, maar ook voldoende daglicht in alle vertrekken. Daarnaast heb je met de bestaande betonconstructie te maken. Er is gekozen voor een galerij buitenom en deze galerijen hebben een geknikte vorm, de balustrades zijn voorzien van speciaal voor dit werk ontwikkelde geperforeerde platen. De perforatie verloopt van onderen meer gesloten tot steeds opener naar boven. Hierdoor ontstaat op de onderste etages meer privacy en in totaal een variërend gevelbeeld. De geveldelen zijn opgebouwd uit keramische gevelelementen.

Voorheen bankgebouw

Tot 2006 huisde de ABN Amro in het gebouw, dat in 1997 werd aangekocht door Caransa Groep. Gezien het grote aantal leegstaande kantoren vroeg Caransa Groep in 2010 aan Heyligers Design + Projects om in nauwe samenwerking met hun het beoogde plan naar appartementen nader uit te werken. Bij de ombouw van kantoren naar appartementen zijn er enkele belangrijke uitgangspunten: (dag)licht/ gevelaanzicht, een buitenruimte en de bereikbaarheid. Om aan deze uitgangspunten te voldoen, zijn alle verdiepingen ingedeeld met zes appartementen, die variëren in vloeroppervlak van 51 tot 66 m2.

Nieuwe constructies

Voor de nieuwe balkons en galerijen zijn aan de gevels staalconstructies toegevoegd. Deze bestaan uit stalen kolommen en balken langs de bestaande betonkolommen en vloeren én stalen consoles voor de oplegging van de balkon- en galerijvloeren. De staalconstructie was nodig om de momenten van de nieuwe balkons en galerijen op te nemen. Het extra gewicht was constructief geen probleem voor de bestaande fundering.

Appartementencomplex Cobra Kwartier Galerij in aanbouw

Voor de nieuwe balkons en galerijen zijn aan de gevels staalconstructies toegevoegd. Deze bestaan uit stalen kolommen en balken langs de bestaande betonkolommen en vloeren én stalen consoles voor de oplegging van de balkon- en galerijvloeren

Nieuwe prefab betonnen balkons

De platte kanalen voor de mechanische ventilatie liggen onder tegen de vloeren, zoveel mogelijk in de 15 cm ruimte die de kolomkoppen bieden. De verdiepingsvloeren zijn in de nieuwe situatie woningscheidend. Dit betekent dat er hogere eisen worden gesteld aan de geluidsisolatie. Om hieraan te voldoen, zijn de 20 cm dikke betonvloeren voorzien van isolatie en afwerkvloeren waarin tevens de leidingen van de vloerverwarming zijn opgenomen. De woningscheidende wanden zijn opgebouwd uit metalstud wanden die dubbel zijn uitgevoerd en los van elkaar zijn geplaatst. Dit zorgt eveneens voor een goede geluidsisolatie tussen de woningen.

Duurzaam wonen

De appartementen worden hoofdzakelijk verwarmd middels vloerverwarming en zijn voorzien van een WarmteTerugWin-unit (WTW). Alle horizontale leidingen van de mechanische installatie zijn boven verlaagde plafonds geplaatst. Hiervoor zijn platte kanalen toegepast om de vrije verdiepingshoogte zo groot mogelijk te laten. De verlaagde plafonds lopen nagenoeg direct onder de aanwezige betonnen paddenstoelen bij de kolommen door en bieden daardoor rond de kolomkoppen voldoende ruimte (minimaal 15 cm) om de kanalen te plaatsen.

Eerste herbestemde kantoorgebouw met Groenverklaring RVO

Onder de naam Cobra Kwartier is dit het eerste herbestemde (getransformeerde) kantoorgebouw in Nederland dat een groenverklaring heeft verkregen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dit is mede te danken aan het feit dat het project voldoet aan de zeer strenge energie-eis (EPC-norm van 0,6 of lager) die wordt gesteld aan nieuwbouwappartementen. De woningen hebben met de nieuwe Rc-waardes van 3,5 voor de gevels, dak en vloeren én U-waardes voor ramen en deuren van respectievelijk 0,55 en 1,95 allemaal het energielabel A. Op het dak zijn zonnepanelen geplaatst waarvan de opgewekte energie wordt geleverd aan de appartementen, de appartementen hebben dan ook energielabel A.

Remco Kerkhoven
Contactpersoon
Remco Kerkhoven
Adviseur Marketing, CSC, Communicatie, Statistiek
0613049978