kennispagina

Stortonderbrekingen in beton

Bij betonconstructies met grote afmetingen is het meestal niet mogelijk om het bouwwerk of bouwdeel als één geheel of in één procesgang te storten. Daarnaast kunnen bouwdelen gedeeltelijk worden ontkoppeld in verband met dilataties en/of compartimentering. 

Ontkoppelde naden kunnen wel verbonden zijn door (waterdichte) dilatatieprofielen of deuvelconstructies. Deze naden zijn in de ontwerpfase bepaald en voorzieningen zijn in het bestek vastgelegd. Vormen van krimp en uitzetting, constructieve of productietechnische redenen kunnen stortonderbrekingen noodzakelijk maken. Praktische stortonderbrekingen in doorgaande constructies zullen in overleg tussen werkvoorbereiding, uitvoering en constructeur worden bepaald. Hieronder volgen voorbeelden, aandachtspunten en mogelijke oplossingen.

Waar worden stortonderbrekingen aangebracht?
 

Checklist stortonderbreking - Plaats  Bouwdeel  Oplossing 
Bron: Betonbouwgids
Horizontaal Vloer-Wand Kimblik 
Horizontaal of verticaal  Vloer-Wand  Injectieslang 
Horizontaal of verticaal  Wand-Wand  Injectieslang 
Verticaal  Vloer of Wand Zwelband 
Verticaal  Vloer of Wand  Voegband 


Stortnaad met aanhechting (beton op beton)

Een stortonderbreking dient zo min mogelijk tot verzwakking van de constructie te leiden. Zorg dient daarom te worden besteed aan de aanhechting in het oppervlak tussen de twee stortgangen. Bij horizontale stortonderbrekingen kan veelal worden volstaan met het storten tot op een geplande hoogte. Bij een verticale stortonderbreking kunnen speciaal voor het project gemaakte kopschotten worden gebruikt of er kunnen geperforeerde stalen stortonderbrekingsprofielen worden toegepast. Voor een stortnaad waaraan constructieve eisen worden gesteld, gelden de volgende voorwaarden:

  • Het eerder gestorte beton deel moet voldoende verdicht en nabehandeld zijn.
  • Het aan te storten oppervlak moet ruw en schoon zijn, ook rondom wapeningen en in het dekkingsgebied. Hiervoor moet de cementhuid zijn verwijderd. Dit kan door: Het schoonspuiten met een hogedruk waterstraal, tussen ca. 6 en 20 uur na storten,  het toepassen van een oppervlaktevertrager op de stortnaad en met hogedruk schoonspuiten en het gritstralen van verhard beton ter plaatse van de stortnaad. Als er een curing compound wordt gebruikt, dient te worden voorkomen dat sporen hiervan op de stortnaad terechtkomen.
  • Vuil, losse zand- of grinddelen, betonresten en overtollig water moeten verwijderd worden.
  • De stortnaad moet worden bevochtigd maar mag niet te nat zijn.
  • Te storten betonmortel heeft bij voorkeur een consistentieklasse S3 en er mag geen betonmortel, inclusief cementwater en fijne delen, ter plaatse van het aansluitvak weglekken.

Vochtkering en wapening bij stortonderbreking

Bij vochtbelasting ter plaatse van stortonderbrekingen kunnen voorzieningen worden opgenomen. Door middel van overleg tussen constructeur, uitvoering en leverancier wordt bepaald welke voorziening het meest passend is.Bij stortonderbrekingen in doorgaande constructies zal de wapening door de stortnaad heen moeten lopen. Hiervoor zijn meerdere mogelijkheden:

  • Wapening op minimaal de vereiste laslengte door de voorziening laten doorsteken.
  • Wapeningsysteem met schroefkoppeling.
  • Op een aantal plaatsen is ook het gebruik van stekkenbakken mogelijk.
  • Wapeningsysteem met koudebrugonderbreking.

De plaats van de stortonderbreking wordt veelal door verschillende aspecten bepaald. Een gunstige plaats ten opzichte van de bekisting kan voor de wapening complex zijn of andersom.

Wilfred Oosterling
Contactpersoon
Wilfred Oosterling
Adviseur Bouwtechnologie, KAM