nieuwspagina

Terugblik webinar onderwaterbeton: “Je kunt geen hand voor ogen zien”

Auteur: Remco Kerkhoven Foto: Betonhuis 8 september 2022 Laatste update 11 september 2022

Op 6 september organiseerde Betonhuis en Betoniek een webinar over onderwaterbeton. Te gast bij Jacques Linssen waren Thimo de Boer, Faber Betonpompen en Ron Mulder Dyckerhoff Basal. Na een korte introductie en de felicitaties van Jacques Linssen aan Faber Betonpompen vanwege het 50 jarig jubileum werd direct de vraag gesteld: “Wat is onderwaterbeton?”

“Onderwaterbeton is betonspecie die onder water wordt aangebracht en daar verhardt”, liet Thimo weten. Dit klinkt simpel, maar de praktijk is echter niet zo eenvoudig. Niet in de laatste plaats vanwege de vele disciplines die erbij betrokken zijn: de ontwerper, de betontechnoloog van de betoncentrale, de uitvoerder, een duikbedrijf en het betonpompbedrijf. De verwerking van betonspecie onder water vraagt om bijzondere maatregelen om uitspoelen te voorkomen. Het webinar gaf een verdieping op de betontechnologische aspecten en de aandachtspunten bij de uitvoering.

Wat is het voordeel van onderwaterbeton?

Thimo de Boer sprak daarover: “Er wordt geen grondwater onttrokken bij de aanleg van bouwwerken onder de grondwaterspiegel. Dit is een duurzaam aspect. Ook kan onderwaterbeton een kostenbesparing opleveren en het beperkt tevens het risico van zettingen in de bodem als gevolg van de grondwateronttrekking. Het aanbrengen van een vloer van onderwaterbeton gebeurt doorgaans in een met een damwand omsloten bouwkuip. Het beton wordt op de bodem van de ontgraven bouwput, die onder water staat, aangebracht. Zodra het beton uitgehard is, wordt het water weggepompt en kan de vloer belast worden”

Verschillende manieren van aanbrengen

Meest toegepast zijn speciale stortmiddelen, waarbij de specie zo min mogelijk in contact komt met water. Voorbeelden hiervan zijn de hop-dobber en de contractor-ventielmethode. Aan de hand van duidelijke afbeeldingen werd ingegaan op de verschillen. “Ook kan het uitspoelgedrag van de betonspecie zelf worden verbeterd door het gebruik van colloïdale hulpstoffen. Colloïdaal beton kan zelfs in vrije val dóór het water worden gestort”, voegde Thimo daar nog aan toe. De Boer: “Colloïdaal beton wordt onder en boven water gestort. Het is beton voor toepassing onder water, waarvan de samenhang is verbeterd door toevoeging van een waterretentiemiddel. De hulpstof zorgt ervoor dat het beton niet uitspoelt. Onderwaterbeton wordt altijd onder het wateroppervlak gestort en is eigenlijk normaal beton.”

Ron Mulder, betontechnoloog Dyckerhoff Basal
Grind met de fractie 4/16 zou je gebruiken als je met een kleinere leiding gaat storten. Normaal zijn de vloeren zo dik dat het niet nodig is om fijn grind toe te passen. Er wordt meestal de fractie 4/32 gebruikt.

Unieke onderwaterbeelden 

Duikers zijn bij het storten van onderwaterbeton onmisbaar. Aan de hand van een filmpje werd in het webinar het storten van onderwaterbeton getoond. Het leverde unieke beelden op voor de kijkers. “Het zicht is vaak minimaal. Ze kunnen daar geen hand voor ogen zien. Duikers gaan vaak in ploegen naar beneden om de bodem met een hoge druk spuit te egaliseren voordat er beton gestort wordt. Zij bereiden daarna het vlechtwerk voor en controleren onder water of het gestorte beton de juiste dikte heeft en voldoende vloeit.”, aldus Thimo de Boer.

"Vloei en Taai”

Jacques Linssen ging dieper in op het betontechnologische aspect. Welke eisen worden er gesteld aan de betonsamenstelling? Ron Mulder: “In het mengselontwerp moeten een aantal eisen worden verenigd. Dit is altijd een technologische uitdaging. Voor een goede uitvloei van de betonspecie is een hoge verwerkbaarheid nodig. Door stortmethode komt de betonspecie zo min mogelijk met water in aanraking. Toch kan dat contact met water niet worden voorkomen. Om uitspoeling te voorkomen wordt gebruikgemaakt van een mengselsamenstelling met voldoende samenhang. Thimo vult aan: “Bij de uitvoering wil je geen taai mengsel hebben. Visueel kan je veel beoordelen. Het vraagt een vroegtijdige afstemming tussen alle betrokken partijen.”

Vragen van kijkers

Ruim 70 deelnemers waren aanwezig en stelden veel vragen. Vanwege de tijd en de vele vragen konden ze niet allemaal beantwoord worden. Via de kanalen van Betonhuis en Betoniek worden deze alsnog beantwoord. Daarvan willen we er nog een uitlichten: Moet je in de winter rekening houden met de temperatuur van het water? “Idealere omstandigheden dan onder water zijn er eigenlijk niet. Temperatuur is veel constanter dan buiten, minimum temperatuur ligt rond 5 ⁰C, je hebt geen last van de zon en met de nabehandeling zit het vanzelf goed.” liet, Ron Mulder tot slot weten. Het webinar is hieronder terug te kijken (zichtbaar na inloggen leden).

Wilfred Oosterling
Contactpersoon
Wilfred Oosterling
Adviseur Bouwtechnologie, KAM