kennispagina

Transport en stortmethoden

Auteur: Remco Kerkhoven Foto: Betonhuis 3 oktober 2018 Laatste update 19 mei 2021

In het bouwproces is de zorg voor de eindkwaliteit van een betonnen constructie een gezamenlijke verantwoordelijkheid van aannemer en betonmortelleverancier. Transport, optimale betonsamenstelling en stortmethode zijn belangrijk en de kennis van een betonleverancier mag bij het storten van beton dan ook niet ontbreken.

Transport van beton naar de bouwplaats

Het transport van het betonmengsel naar de bouwplaats vindt meestal plaats met een truckmixer of een pompmixer. Voor de uitvoering is de logistieke dienstverlening van de betonmortelleverancier van essentieel belang. Voor het transport over de weg worden gekwalificeerde truckmixerchauffeurs ingezet. Door het geavanceerde planningssysteem en GPS-volgsysteem kan op de gewenste tijd de gewenste hoeveelheid betonmortel worden geleverd. Voor speciale mengsels, zoals zelfverdichtende (ZVB) beton, moeten per project afspraken worden gemaakt over het transport naar en op de bouwplaats. Een bruikbare weg naar en op de bouwplaats is noodzakelijk. Reken voor truckmixers op aslasten tot 11,5 ton.

Losplaats
De veilige bereikbaarheid en inrichting van de bouwplaats zijn de verantwoordelijkheid van de (hoofd)aannemer. Voor het gezamenlijk afstemmen van het veilig afleveren en lossen van betonmortel heeft de sector betonmortel van Betonhuis een informatieblad afleveren en lossen opgesteld. In dit informatieblad is aandacht voor het oprijden, verplaatsen en opstellen op de bouwplaats. Daarnaast wordt ook gekeken naar het lossen met een kubel. Bij gebruik van een betonmixer of betonpomp moet ook het stempelen en storten veilig kunnen plaatsvinden. Houdt ook rekening met het eventueel kunnen passeren van truckmixers met andere voertuigen en de routing van geloste truckmixers bij een continu stort. Bij levering aan particulieren is de veiligheid van gelijk belang. Ook deze opdrachtgever en afnemer heeft een verantwoordelijkheid om te zorgen dat betonmortel veilig kan worden afgeleverd. De losplaats op de bouwplaats moet vlak zijn.

Welke stortmethoden van beton zijn er?

De betonmortel wordt op de bouwplaats aangevoerd met truckmixers of pompmixers. Vanuit de truckmixer wordt de betonmortel in de bekisting gebracht. Er zijn verschillende stortmethoden.

Stortgoot
Truckmixers zijn voorzien van een stortgoot. Deze hebben een bereik tot ongeveer de zijkant van de truckmixer. Bouwdelen die zich rond het maaiveldniveau en op korte afstand van een verharde weg of bouwwegstraat bevinden, kunnen soms direct vanuit de mixer worden gestort. De truckmixer moet dan wel naast de bekistingen kunnen rijden en de consistentieklasse van het beton mag dan niet te laag zijn (F4 of hoger).

Kubel
Deze wordt gebruikt in combinatie met een bouwkraan. De capaciteit van de bouwkraan in maximaal hijsgewicht en de lengte van de vlucht is mede bepalend voor de kubelgrootte die wordt gebruikt. Gangbaar zijn kubels met een inhoud van 0,75, 1, 2 of 3 m3. Door de kubel boven de bekisting beheerst te openen, kan de betonmortel in lagen van maximaal 50 cm worden gestort. Bij een valhoogte van meer dan 1,5 m is het noodzakelijk een stortkoker of een stortbroek te gebruiken om ontmenging te voorkomen.
 

Gewicht kubel       
1000 liter  1500 liter 2000 liter 3000 liter
2650 kg 3900 kg  5200 kg 7800 kg


Beton verpompen
Storten met een betonpomp is een snelle en efficiënte manier om betonmortel in een continue stroom te transporteren. Hierbij is de hoge stortsnelheid een voordeel, zeker wanneer in een korte periode veel betonmortel moet worden verwerkt. Afstanden in lengte en hoogte worden eenvoudig overbrugd en het verdelen van de betonmortel en het storten in lagen kost weinig mankracht. Het toepassingsgebied is hierdoor groot. De betonpomp kan gebruikt worden, mits de korrelgrootte niet groter is dan 32 mm en de hoogte de ruim 60 meter niet overschrijdt. Een giekbereik van rond 40 m1 (of meer) is mogelijk. De stortcapaciteit varieert van ca. 60 tot 120 m3 per uur. Voor het verwerken van kleine hoeveelheden, bijvoorbeeld bij renovatiewerkzaamheden, is de pompmixer, een combinatie van een truckmixer met een betonpomp, geschikt. Hiermee zijn stortsnelheden van 25 á 30 m3 per uur haalbaar.  

Erkende bedrijven voor het verpompen van beton
Er zijn veel verschillende betonpompen. Het kiezen van de juiste betonpomp is niet eenvoudig. Het materieel voor het verpompen van beton wordt toegepast voor moeilijk bereikbare plaatsen, bijvoorbeeld een achtertuin of bij een viaduct, maar ook grote bedrijfsvloeren of het verpompen van beton onder water. BBB-erkende bedrijven bieden de beste oplossing met het juiste materieel voor het verpompen van beton. Meer informatie over het verpompen van beton staat op deze pagina.