nieuwspagina

Veel beton voor het grootste infrastructuurproject van Nederland

Auteur: Asega i.o.v. Betonhuis Foto: Rijkswaterstaat / Blankenburgverbinding / Mebin / Betonhuis 7 juli 2023 Laatste update 8 augustus 2023

Betonmortelleverancier Mebin levert beton voor De Blankenburgverbinding (A24), een project dat bestaat uit een autosnelweg, een land- en watertunnel dat A15 en de A20 ten westen van Rotterdam verbindt. Dit innovatieve tunneltracé loopt onder de drukste waterweg van Europa door en is nodig voor de ontsluiting van de Maasvlakte. De samenstelling van het beton is een belangrijk aspect van het project: er zijn 90 verschillende mengselcodes ontwikkeld zodat alles volgens plan verloopt.

“BAAK is een consortium van Ballast Nedam, DEME Group en Macquarie. In opdracht van Rijkswaterstaat bouwt dit consortium de Blankenbrugverbinding in de Rotterdamse haven”, vertelt William Schippers, projectleider bij de mobiele betoncentrales voor het project. “Het tunneltracé behuisd een weg die in een tunnel overgaat en dan weer als weg eindigt. Het tracé loopt vanaf Maassluis gezien naar Rozenburg door een natuurgebied heen. Er is dus gekozen voor een landgedeelte – dat is op grondniveau – en voor een verdiept gedeelte. De Maasdeltatunnel, de watertunnel, is ongeveer 285 meter lang.” 

De haven van Rotterdam is het drukste punt van Nederland en heeft slechts één ontsluitingsweg vanaf de Maasvlakte naar het achterland. Dit zorgt voor veel verkeersopstoppingen, omdat iedereen door deze enkele verbinding moet. Hoewel er ook een brug is, gaat deze om de 20 minuten open om scheepvaartverkeer voorrang te geven, waardoor het verkeer vertraagd wordt. Het tunneltracé levert voordeel op voor automobilisten en vrachtverkeer.

Mengselsamenstellingen 

De rol van de betonleverancier begon al in het voortraject, voordat er fysiek iets gebouwd werd. Mebin zorgt ervoor dat de bouwer het juiste beton aanlevert aan Rijkswaterstaat. Dit gebeurt in de overlegfases, waarbij verschillende betonsamenstellingen worden gemaakt en vereenvoudigd voor de werkvloer. “Er zijn 20 tot 25 gangbare veelgebruikte betonrecepten, elk met de naam 'BAAK' en een code zoals 'BAAK1500'. Op de tekening die de werknemers krijgen, staat de betoncode vermeld om fouten te voorkomen”, vertelt William. 

De samenstelling van het beton hangt af van verschillende factoren, zoals de locatie, de tijd waarin het moet uitharden en de duurzaamheid. Voor deze rijksweg is een levensduur van 100 jaar vereist. De technologen van Mebin en de aannemer werken samen om de 'mengselcodelijst' op te stellen. William legt uit: “Deze lijst zorgt ervoor dat er vooraan in het proces aan schadebeheersing wordt gedaan en dat er geen fouten worden gemaakt. Er zijn in totaal 90 codes voor de verschillende betonsamenstellingen, die zijn afgestemd op de verschillende bouwonderdelen en laagjes.” Hierbij wordt rekening gehouden met de verwerkbaarheid, de prijs en de goedkeuring van Rijkswaterstaat.

Verduurzaming 

In dit project heeft Mebin een belangrijke rol gespeeld in het bevorderen van duurzaamheid door de logistieke keten kort te houden. Dit heeft tot aanzienlijke besparingen geleid in vergelijking met andere bouwprojecten, waarbij tot wel driekwart van de CO2-uitstoot, diesel en slijtage is bespaard. 

William: “Bovendien zorgt het betonmengsel ervoor dat het tunneltracé vele jaren meegaat. Al het overgebleven beton wordt ter plekke opgeslagen en later hergebruikt voor wegenbouw. Ook zijn alle restbeton en spoelresten door BAAK hergebruikt in de bouw van wegen. De granulaten zijn aangevoerd per schip met een minimum van drieduizend ton, om zo het transport tot een minimum te beperken, en het lossen vond plaats op locatie bij de fabriek.” 

De Blankenburgverbinding is een nieuwe snelweg (de A24), die vanaf 2024 de A20 bij Vlaardingen met de A15 bij Rozenburg verbindt. Deze video geeft een overzicht van het project. 

De logistieke route van grondstoffen

Om grondstoffen aan te voeren van cement en hulpstoffen, werd er gebruik gemaakt van een speciale aanvoerroute die leidde vanaf de A20. Dit zorgde ervoor dat Maassluis en Vlaardingen ontlast werden van het transport. “De toeslagmaterialen werden met grote schepen aangeleverd en rechtstreeks gelost op locatie, wat de logistieke keten aanzienlijk vereenvoudigde”, legt William uit. 

Aangezien de betoncentrale zich dicht bij de zee bevond, kon er gebruik worden gemaakt van schepen met een grote capaciteit van 3500 tot 4000 ton. Hierdoor is er minder scheepvaartverkeer en is er sprake van uitstootreductie dankzij het volumevoordeel. In tegenstelling tot betoncentrales die zich doorgaans bevinden aan kleine rivieren en afhankelijk zijn van kleine scheepjes, konden hier door de diepgang van het water grote schepen worden ingezet. 

Betoncentrale op het werk

Het project wordt uitgevoerd met twee mobiele betoncentrales, één aan de kant van Rozenburg en één aan de kant van Vlaardingen. “Dit is van groot belang”, zegt William, “omdat de volumes en korte bouwtijd een exclusieve centrale op het werk vragen.” In totaal werd er in 2,5 jaar tijd 325.000 kuub beton gestort, met als grootste stort een hoeveelheid van 9000 kuub. In totaal zijn dat achtien olympische zwembaden vol.

Een betoncentrale op locatie biedt diverse voordelen. “Allereerst wordt de aanvoer van materialen via het water verkort, waardoor er geen transportbewegingen door Vlaardingen en Maassluis nodig zijn. Het werkterrein is namelijk zo gelegen dat er geen stad doorkruist hoeft te worden”, aldus William. 

Hoewel het werkterrein via de rijksweg A20 bereikt kan worden, verloopt de overige aanvoer van materialen via het water, wat voldoet aan de eis van Rijkswaterstaat om transportbewegingen tot een minimum te reduceren. “Bovendien maakt een betoncentrale op locatie het mogelijk om altijd te kunnen draaien wanneer dit nodig is, bijvoorbeeld in het geval van afsluitingen vanwege wegwerkzaamheden. De samenwerking tussen de betoncentrale en aannemer verloopt soepel door de korte communicatielijnen en de geringe foutmarge.” 

Paul Ewalds sectorsecretaris Betonmortel
Contactpersoon
Paul Ewalds
Adviseur Beleid en Regelgeving, sectorsecretaris Betonmortel
Remco Kerkhoven
Contactpersoon
Remco Kerkhoven
Adviseur Marketing, CSC, Communicatie, Statistiek
0613049978