nieuwspagina

Vervanging van betonnen brug in Enter met circulaire grondstoffen

Auteur: Persbericht Rouwmaat Foto: Rouwmaat / Dubbink 27 november 2023 Laatste update 30 november 2023

In Enter wordt op dit moment de oude brug aan de Leijerweerdsdijk vervangen door een nieuwe, waarbij opmerkelijk genoeg delen van de oude brug een nieuw leven krijgen in de constructie van de nieuwe. Aannemer Dubbink leidt het project in opdracht van waterschap Vechtstromen, terwijl Rouwmaat verantwoordelijk is voor het slopen van de oude brug, het verwerken van het betonpuin tot gecertificeerd granulaat, en het leveren van nieuw beton waarin het granulaat van de oude brug is verwerkt.

Circulariteit is een essentieel aspect van dit project, zoals geëist door waterschap Vechtstromen, dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van waterwerken tussen Haaksbergen en Emmen. Uit onderzoek bleek de vervanging van de brug aan de Leijerweerdsdijk noodzakelijk. Een specifieke eis van het waterschap was dat de nieuwe brug deels moest bestaan uit hergebruikt materiaal van de oude brug. Rouwmaat, een ervaren infra-aannemer met vergelijkbare projecten op hun naam, werd benaderd om aan deze eis te voldoen.

Grondstofverbruik verminderen

Ernst Slot van waterschap Vechtstromen benadrukt: “Bij het uitwerken van de plannen voor de nieuwe brug wilden we manieren vinden om het grondstofgebruik te verminderen en de milieubelasting te beperken. Rouwmaat, ook leverancier van geopolymeerbeton en met ervaring in het hergebruiken van materialen, was de ideale partner om onze duurzame ambities mee te bespreken. Martin Dubbink, projectleider Rouwmaat legt uit: “Voor ons is het gunstig dat alle stappen, van sloop tot het leveren van het beton voor de nieuwe brug met gerecycled materiaal, door één partij, Rouwmaat, worden verzorgd. Hierdoor worden onze projectrisico's verminderd.”

Geopolymeerbeton

Rouwmaat nam de uitdaging aan en paste twee duurzame maatregelen toe om het grondstofgebruik en de CO2-uitstoot te beperken: het recyclen van de oude brug tot grondstof voor de nieuwe en het gebruik van cementloos geopolymeerbeton. Het project is momenteel in volle gang. In oktober 2023 heeft Rouwmaat de oude brug gesloopt en het betonpuin verwerkt tot gecertificeerd betongranulaat. Dit granulaat wordt nu gebruikt in de betoncentrale van Rouwmaat in Rijssen voor de productie van het beton voor de nieuwe brug. Het storten van de eerste onderdelen van de nieuwe brug is halverwege november gestart.

Circulaire innovaties

Een innovatieve benadering wordt toegepast door delen van de nieuwe brug uit te voeren in geopolymeerbeton, een cementloze variant die tot 60% lagere CO2-uitstoot heeft dan traditioneel beton. Martin Dubbink concludeert: “Rouwmaat ondersteunt ons ook bij het werken met geopolymeerbeton, wat de overgang naar duurzamere bouwmethoden aanzienlijk vergemakkelijkt.” Bij gunstige weersomstandigheden wordt de oplevering van de brug aan de Leijerweerdsdijk in Enter eind 2023 verwacht, waarna de brug weer volledig toegankelijk is voor verkeer.

Remco Kerkhoven
Contactpersoon
Remco Kerkhoven
Adviseur Marketing, CSC, Communicatie, Statistiek
0613049978