nieuwspagina

Breedplaatvloersystemen: regels voor nieuwbouw

Auteur: Taco van den Broek 25 juni 2020 Laatste update 29 juni 2020

De breedplaatvloer (ook wel bekistingsplaatvloer genoemd) is een geprefabriceerde betonnen plaat, die voorzien is van onderwapening en bedoeld is als onderste deel van een systeemvloer. De vloer is in die zin een halffabrikaat en wordt in het werk op dikte gebracht met gestort beton.

Onderzoek en aanbevelingen breedplaten

In 2017 stortte een deel van de parkeergarage bij Eindhoven Airport in. Naar aanleiding hiervan werd onderzoek gedaan naar constructiefouten in de gebruikte breedplaten. Kort na het bekend worden van de oorzaak van de gedeeltelijke instorting van de parkeergarage zijn aanwijzingen gegeven voor het ontwerpen van breedplaatvloeren waarbij sprake is van een positief buigend moment, dat ter plaatse van een langsnaad tussen twee breedplaten door de vloer moet kunnen worden weerstaan. Inmiddels is aanvullend onderzoek uitgevoerd, met name gericht op de eigenschappen van bestaande breedplaatvloeren. 

Gewenst bezwijkgedrag 

Het gewenste bezwijkgedrag van het detail ter plaatse van een langsnaad in breedplaatvloeren kenmerkt zich door het vloeien van de koppelwapening of de breedplaatwapening, voordat de vloer bezwijkt. Er is nu meer bekend over hoe dit detail in nieuwbouwprojecten ontworpen en uitgevoerd moet worden om dit (waarschuwend) bezwijkgedrag te waarborgen. Een artikel op Cementonline.nl geeft aanvullende informatie en achtergronden bij vragen en antwoorden (VARCE-13). Het artikel is geschreven door Simon Wijte en Gerrie Dieteren vanuit hun rol in de NEN-normsubcommissie TGB Betonconstructies in overleg met de NEN-normcommissie Vooraf Vervaardigde Betonproducten.

Vastleggen nieuwbouwregels

De nieuwbouwregels moeten nog worden vastgelegd in normatieve tekst. Hieraan zal de komende maanden verder worden gewerkt. Daarnaast is geconstateerd dat er aanvullende onderzoek nodig is. Desondanks werd het van belang geacht om de gemeenschappelijke conclusies en ideeën alvast te delen door middel van het artikel en de de vragen en antwoorden.

Bron afbeelding: CementOnline.nl