nieuwspagina

Lossen heipalen nog veiliger door nieuwe werkmethode 

Auteur: Taco van den Broek 20 april 2020 Laatste update 17 mei 2021

Betonnen heipalen worden onder ideale omstandigheden in de fabriek geprefabriceerd. Uiteraard moeten de palen van de fabriek naar de bouwplaats worden getransporteerd. Betonnen prefab heipalen kunnen tot wel 39 meter over de weg worden vervoerd. Vanaf ongeveer 23 meter worden jukken of schommels toegepast bij het transport. De palen steken dan over het dak van de cabine uit. Dit worden dan ook wel palen-over-dak-transporten genoemd, oftewel POD.

Onduidelijkheid over verantwoordelijkheden

De heipalen worden in principe franco ongelost geleverd. De transporteur is verantwoordelijkheid om het product veilig en heel te transporteren van de fabriek naar bouwplaats. De ontvanger is bekend met het bouwterrein en is verantwoordelijk voor het veilig lossen van deze palen op de bouwplaats. Er zijn echter geen uniforme afspraken voor het lossen van POD-palen. Daarnaast gelden er per loslocatie verschillende richtlijnen, wat vaak tot onduidelijkheid leidt. 

Praktische standaard werkwijze 

Daarom hebben de heiers, transporteurs en producenten (verenigd in NVAF, TLN en het Palenplatform van Betonhuis Constructief Prefab) de handen ineengeslagen. Samen hebben ze gewerkt aan een intentieverklaring en een praktische standaard werkwijze. Zo is voor iedereen duidelijk wat de regels zijn bij het lossen van POD-palen. Binnen de nieuwe werkwijze zijn de taakverdeling en verantwoordelijkheden van zowel de producent en de transporteur als ontvanger duidelijk afgebakend. Daarbij moeten alle partijen vooraf bepalen hoe de palen worden vervoerd en gelost. Bij POD-palen tot 30 meter heeft het lossen met een shovel of via een bordes de voorkeur. Als de palen langer zijn en de chauffeur ze via het bordes niet kan aanpikken, kunnen ladders of hoogwerkers worden gebruikt. Mits daarbij wordt voldaan aan het veilig werken op hoogte.  

Stap voor stap

Sinds april 2020 wordt deze werkwijze stap voor stap ten uitvoer gebracht. Partijen realiseren zich dat de toepassing een kostprijsverhogend effect heeft als gevolg van aanvullende investeringen en gewichtstoename van het voertuig. De betrokken partijen zorgen ervoor dat alle betrokkenen op de hoogte worden gebracht van de voorgestelde werkwijze. Ook worden operationeel leidinggevenden geïnformeerd over hun toezichthoudende rol hierin. 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Taco van den Broek via constructief-prefab@betonhuis.nl