nieuwspagina

Officiële bekendmaking onderzoeksplicht breedplaatvloeren

Auteur: Taco van den Broek 28 april 2020 Laatste update 20 mei 2020

Op 22 april 2020 was er een officiële bekendmaking van de minister van Binnenlandse Zaken over een wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012. Deze heeft betrekking op de veiligheid van breedplaatvloeren.

In deze bekendmaking wordt de onderzoeksplicht ingesteld voor gebouwen van na 1 januari 2000 en dan in het bijzonder in de hoogste veiligheidsklasse cc 3:

  • een vloer van een gebruiksgebied hoger dan 70 m boven het meetniveau ligt zijn, waarbij dit gebouw niet alleen een woonfunctie kent; 
  • 4 of meer bouwlagen zijn opgenomen met een gezondheidszorgfunctie met bedgebied, een celfunctie of een woonfunctie voor 24 uurs-zorg, of; 
  • een bijeenkomstfunctie, winkelfunctie, sportfunctie of onderwijsfunctie is opgenomen, die geen nevengebruiksfunctie is, en waarbij in geval van bezwijken van een breedplaatvloer meer dan 500 personen gelijktijdig gevaar kunnen lopen.

De uitkomsten van dit onderzoek worden voor 1 april 2021 in een rapport vastgelegd.

De bekendmaking staat in de Staatscourant van 22 april 2020

Het onderzoek wordt uitgevoerd overeenkomstig het Stappenplan beoordeling bestaande gebouwen met breedplaatvloeren van 20 mei 2019 zoals gepubliceerd op Rijksoverheid.nl