nieuwspagina

Woonstandaard 2030 reeds in aanbouw

Auteur: Mirelle van Dijk 2 oktober 2018 Laatste update 15 november 2022

Op het eerste gezicht lijkt het een ‘gewoon’ woonwijkje. Maar schijn bedriegt. In Voorhout wordt namelijk met de realisatie van 33 Plus-Op-deMeter (POM) woningen bouwgeschiedenis geschreven. “Omdat wij vandaag al bouwen wat in 2030 gebruikelijk zal zijn,” stelt Adriaan Harthoorn van For Your Energy Freedom (4YEF). “We definiëren hier de nieuwe standaard voor woningbouw. Bij dit project praat je over een bouwtransitie die gepaard gaat aan energietransitie en mobiliteitstransitie. Met producten en systemen van nu, maar die wel boven zichzelf uitstijgen. Zoals een prefab betonnen systeemvloer met betonkernactivering die de functie van thermische batterij krijgt. Maar ook een thuisaccu om de overvloed aan energieopwekking, tot ruim 10.000 kWh, slim te gebruiken, bijvoorbeeld voor het ’s nachts opladen van de ter beschikking gestelde elektrische deelauto’s voor de hele woonwijk.”

Het toegepast woningconcept heet Plusleven®. Crux daarbij is dat elke bouwcomponent in de woning, van dak tot aan vloer, een energiecomponent heeft. “Bij Plusleven gaat het echter niet om de afzonderlijke producten, maar juist om wat deze producten gezamenlijk opleveren: een Plus-opde-Meter woning met een comfortabel en gezond leefklimaat. Ze bevatten geïntegreerde innovatieve technieken, zijn voorzien van een thuisaccu en zijn onderling verbonden in een smart grid. Dit woonconcept draait om energie. En het draait om mensen. Want wonen gaat immers om de bewoners. Zij krijgen een heerlijke woning met een hoog comfort en diezelfde woning levert tegelijk een gigantische energiebundel op.”

Top in isolatie en luchtdichtheid
Voorhout is ‘the proof of this concept’, zoals Harthoorn het omschrijft. “We geloven ten volle in het concept. Ook Van der Hulst Bouwbedrijf, dat de 33 woningen, 14 eengezinswoningen en 19 levensloopbestendige woningen, heeft ontwikkeld en realiseert. “We hebben allebei een innovatieve visie op bouwen. Die visie hebben wij omgezet in een strategie en nu in realisatie.” Uitvoerder Hans Hoogervorst: “We hebben in Voorhout de afgelopen jaren verschillende woningprojecten gerealiseerd. Eerst energiezuinige, toen Nul-op-de-Meter en nu deze POM woningen. Ze worden feitelijk heel traditioneel gebouwd, met extra aandacht voor isolatie en luchtdichtheid. Elk gaatje wordt afgedicht, tot en met het draadje van de deurbel. We zijn voor de zomer begonnen en zullen de eerste woningen in het voorjaar van 2019 opleveren.”

Thermische betonmassa
Harthoorn: “Binnen die luchtdichte woningen is er sprake van slimme installatietechnische sturing. Soms heel simpel met natuurlijke ventilatie via zelfregelende dakramen, die aan de luchtvraag kunnen voldoen zonder dat te veel warmte verloren gaat. Belangrijk in het concept is de prefab betonvloer die samen met warmtepomptechniek zorgt voor het energiezuinig klimatiseren. Bij warm weer stroomt er koel water door de vloer waardoor de vloermassa afkoelt. Vanuit het plafond wordt de woning vervolgens heerlijk gekoeld en vanuit de vloer verwarmd. Zo creëren we een comfortabele en gezonde woonomgeving.”

Bouw als aanjager energietransitie
“We lopen voor de muziek uit bij dit project. Maar niet zodanig dat we het contact met de bouwwereld achter ons verliezen. Integendeel, door bouw-, installatie- en energiepartijen als partners erbij te betrekken, kun je bestaande technieken toepassen, optimaal geïntegreerd binnen de woning. We geloven in transities en dat maakt deze innovatie succesvol. We laten het zien: de bouwsector als aanjager van de energietransitie en mobiliteitstransitie. Met de elektrische deelauto’s voor de wijk - om met name het aantal tweede auto’s te beperken - heb je minder parkeerruimte nodig. Zo ontstaat meer ruimte voor groen, met als gevolg meer woonbeleving in én om de woning. In Voorhout is het al 2030. En in dat jaar zal deze vorm van ‘plus’ wonen de standaard zijn.”

 

Taco van den Broek
Contactpersoon
Taco van den Broek
Sectorsecretaris Constructief Prefab en bestrating