nieuwspagina

Natte voeten voorkomen met infiltratiekelder

Auteur: Naomi Heidinga 13 december 2021

Om natte voeten te voorkomen, zullen steeds meer gemeenten op zoek moeten naar manieren om water te bergen. Dat kan bijvoorbeeld met een infiltratiekelder, waar het water ondergronds kan worden opgevangen en langzaam wordt afgegeven aan de bodem. In het Brabantse Gilze is zo’n kelder onder het Bisschop de Vetplein geplaatst. Daarvoor moest een historische boomput en kiosk worden verplaatst.

Er zijn verschillende mogelijkheden voor waterberging. De juiste oplossing hangt af van een veelvoud aan factoren, waaronder de benodigde capaciteit en welke mate van belasting deze moet kunnen weerstaan. Maar wanneer het gaat om bergingen met een grote capaciteit, die een zware belasting moeten kunnen weerstaan, dan is de infiltratiekelder een goede optie. Vanuit deze waterkelder wordt het water langzaam afgegeven aan de bodem. Het systeem is een combinatie van kunststof kolommen, betonnen keerwanden en in het werk gestort beton.

Ruud van Ham Waterblock b.v.
Beton is onmisbaar vanwege zijn draagkracht”

“Deze waterbergingen leggen we bijvoorbeeld aan onder pleinen, wegen en parkeerplaatsen. Onze infiltratiekelders zijn vooral geschikt voor de berging van grote kuubs water, op plekken waar sprake is van een hoge belasting. We werken samen met Kemper Keerwanden. Met Erwin Rooijackers (Kemper Beton-Tilburg) hebben we jaren geleden het gebruik van prefab keerwanden doordacht en gerealiseerd. Zij produceren en leveren voor ons op maat gemaakte keerwanden. Samen berekenen we samen wat nodig is qua constructie, wapening en de draagkracht.”

Zo ook in Gilze, waar de waterkelder onder het Bisschop de Vetplein werd geplaatst in opdracht van gemeente Gilze en Rijen. Met de aanleg van de infiltratiekelder is de capaciteit van het RWA stelsel vergroot. “Er was weinig ruimte om te manoeuvreren, maar dat is geen probleem met dit systeem.” Dat is te danken aan de manier waarop de kelder wordt aangelegd: eerst worden de prefab betonnen keerwanden geplaatst, vervolgens wordt een gewapende ondervloer gestort. Daarna wordt het Watershell systeem geïnstalleerd, dit systeem is opgebouwd uit kunststof koepelvormige elementen. Deze rusten op kunststof kolommen, die worden volgestort met beton. “Het voordeel van het systeem is dat deze na de aanleg nog toegankelijk is voor inspectie en onderhoud. De kelder is manshoog.”

Infiltratiekelder4

Na de aanleg is de kelder nog toegankelijk voor inspectie en onderhoud. De kelder is manshoog.

Om de aanleg van deze kelder mogelijk te maken, moesten een historische boomput met bijbehorende kiosk worden verplaatst. De put is honderden jaren oud en werd gebruikt als watervoorziening. Na plaatsing van de kelder is het plein opnieuw ingericht. De oorspronkelijk put is tientallen meter verplaatst.