kennispagina

Monitoringstool voor de betonsector

Auteur: Remco Kerkhoven / Jeroen de Vrieze Foto: Illustratie Klare Koek 12 november 2022 Laatste update 30 augustus 2023

Het Betonakkoord geeft concrete invulling aan de Europese ambities voor CO₂-neutraal beton in 2050. Met dit akkoord werken opdrachtgevers, toeleveranciers en bouwbedrijven samen aan een nog duurzamere betonsector. Om vast te stellen of de ambities uit het akkoord worden behaald, is monitoring nodig. 

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), het Betonakkoord en Betonhuis hebben een Monitoringstool ontwikkeld. De tool is een gratis applicatie die aansluit op huidige informatiesystemen en die voor elke betonproducent toegankelijk is. Op dit moment doen 220 beton producerende productielocaties mee met de tool (stand per 24-03-2023).

Waarom een Monitoringstool?

Om de ambities vanuit het Betonakkoord te halen, wordt er op drie niveaus gemonitord.

 1. Opdrachtgevers houden bij hoe duurzaam ze uitvragen in de aanbestedingen. 
 2. Bouwbedrijven geven opdrachtgevers informatie over de MKI op projectniveau. Gevalideerde MKI op productniveau is hiervan integraal onderdeel.
 3. Toeleveranciers uit de betonsector rapporteren over CO₂-emissie en mate van hergebruik op materiaal- en productniveau. De Monitoringstool is het instrument voor de betonleveranciers.
  Om te kunnen vaststellen of de doelen van het Betonakkoord worden behaald is monitoring nodig. In deze video een korte uitleg van de monitoringstool in één minuut.

  Wat levert de Monitoringstool?

  Na verwerking van de ingevoerde data levert de Monitoringstool in een jaarlijkse rapportage met:

  • De totale CO₂-emissie betonproductie in Nederland (op basis van de deelnemende bedrijven)
  • Een totaal van de functionele eenheid (m3) behorende bij de gerapporteerde totale CO₂-emissie. 
  • Inzicht in het totaalgebruik van secundaire grondstoffen en daarbij specifiek het gebruik van betonreststromen zoals betongranulaat.
  • Een online prestatierapport per bedrijf (alleen zichtbaar voor bedrijf)
  • Een afspiegeling van de prestaties van het eigen bedrijf tegen de gemiddelde waarden van vergelijkbare bedrijven (alleen zichtbaar voor bedrijf)

  Gegevens niet herleidbaar

  Om te kunnen garanderen dat ingevoerde, bedrijfseigen, data niet herleidbaar is, wordt binnen de tool gewerkt met twee separate databases. In de eerste database wordt de ruwe data door de bedrijven zelf ingevoerd. De data binnen deze database is enkel inzichtelijk voor de personen die de data hebben ingevoerd en een eventuele externe auditor van een certificerende instelling (CI). Als de data eenmaal is geaccordeerd, wordt de ingevoerde data geanonimiseerd en geaggregeerd en vervolgens (volledig geautomatiseerd) in de tweede database geplaatst. De data in deze database kan worden benaderd voor het maken van rapportages zonder dat deze data op enige wijze herleidbaar is naar volumes en/of omzetten van individuele bedrijven. Uw data is dus volledig veilig.

  Ga naar monitoringstool     Nieuw aanmelden

   

  Deelnemers CSC-duurzaamheidsverslag 

  De ingevoerde gegevens in de Monitoringstool kunnen ook gebruikt worden voor het CSC-duurzaamheidsverslag. Hiervoor moet het deelnemende bedrijf wel specifiek toestemming geven. CSC-deelnemers tekenen voor deelname aan de ‘alternatieve route CSC-goud’. Deze route is goedgekeurd door CSC internationaal en is voor leden en niet-leden van Betonhuis beschikbaar. Hiermee voldoen CSC gecertificeerde bedrijven aan eis M5.01 en M5.02. 


  Kosten CSC-duurzaamheidsverslag via Monitoringstool

  Prijs
  Lid Betonhuis Gratis
  Geen lid Betonhuis, één vestiging € 2.500,- (excl. BTW)
  Geen lid Betonhuis, bedrijf met meerdere vestigingen € 4.000,- (excl. BTW)

  Belangrijke deadlines CSC-duurzaamheidsverslag 

  • CSC Duurzaamheidsverslag 2021 – Invoer gesloten, is op 20 juni verschenen
  • CSC Duurzaamheidsverslag 2022 – Invoeren voor 15 september 2023, verschijning eind oktober 2023 / begin november (inclusief externe controle accountant)
  Remco Kerkhoven
  Contactpersoon
  Remco Kerkhoven
  Adviseur Marketing, Communicatie, Statistiek
  0613049978
  Paul Ewalds sectorsecretaris Betonmortel
  Contactpersoon
  Paul Ewalds
  Adviseur Beleid en Regelgeving, sectorsecretaris Betonmortel