kennispagina

Beoordelingsrichtlijn voor riolering van beton

Onze gezondheid ligt onder de grond

Onze gezondheid ligt onder de grond: riolering zorgt ervoor dat afvalwater op een veilige en hygiënische manier wordt afgevoerd. Daarmee draagt riolering bij aan een gezond leefmilieu. Zeker als gebruik wordt gemaakt van beton, want dat is duurzaam, sterk, bestendig, belastbaar en slijtvast.

Hoge kwaliteitseisen

Aan riolering worden hoge kwaliteitseisen gesteld. Afvalwater moet immers veilig worden afgevoerd. Riolering van beton biedt deze garantie. Onder andere doordat beton niet slijt. De dikke wand en de dichte structuur van beton beschermen het riool tegen aantasting van het oppervlak door sediment. Betonbuizen zijn geschikt voor hoge stroomsnelheden en kunnen met gemak de hogedrukreiniging doorstaan die nodig is om hardnekkige afzettingen te verwijderen. Ook blijft beton goed bestand tegen chemische invloeden.

Processen op orde

Bij Betonhuis Riolering zijn bedrijven aangesloten die complete rioleringssystemen van beton leveren. Niet alleen rioolbuizen, maar bijvoorbeeld ook putten en putranden/-deksels. Zij weten: als je duurzame producten van kwaliteit wilt leveren, moeten je processen op orde zijn. De prestatie van het product moet voorop staan; minderwaardige producten brengen namelijk een groter risico op milieu- en veiligheidsincidenten met zich mee. De vraag is: hoe controleer je als opdrachtgever dat de duurzaamheidsclaims van producenten geen loze woorden zijn, maar er daadwerkelijk duurzame producten worden toegepast? De beoordelingsrichtlijn ‘Milieuprofielen voor betonnen infraproducten' (K11002)’ biedt uitkomst. Deze geeft opdrachtgevers de garantie dat ze betonproducten kopen met transparante en betrouwbare informatie met betrekking tot circulariteit en MKI-waarde. MKI staat voor milieukostenindicator, een fictieve prijs die de kosten weergeeft die je zou moeten maken om de negatieve milieu-invloeden van de productie van een product te compenseren.

Certificaat

De producent stelt een duurzaamheidsverklaring op met betrekking tot zijn producten. Kiwa (wereldwijd actief op het gebied van testen, inspecteren en certificeren) beoordeelt vervolgens op de productielocatie welke grondstoffen de producent exact heeft gebruikt en hoeveel energie er is verbruikt tijdens het productieproces. Zo wordt aangetoond dat het door de producent gedeclareerde milieuprofiel overeenkomt met de daadwerkelijk gemaakte producten. Als een producent aan de eisen van de beoordelingsrichtlijn voldoet, ontvangt hij een certificaat.
Het certificaat garandeert dat er bij levering wordt voldaan aan de bestekspecificaties. Datgene wat bijvoorbeeld een gemeente voorschrijft aan milieuprofielen voor rioleringscomponenten, krijgt die gemeente daadwerkelijk geleverd. Daardoor hoeven gemeenten niet zelf controles op deze
producten uit te voeren en de kosten hiervoor te dragen. Daarnaast worden juridische discussies voorkomen.

Meer informatie 

Neem voor meer informatie contact op met sectorsecretaris Annemiek Houtman.

Bekijk de flyer over de beoordelingsrichtlijn