nieuwspagina

Einde aan wateroverlast voor omwonenden

Auteur: Annemiek Houtman Foto: Naomi Heidinga 12 december 2020 Laatste update 6 maart 2021

Het Schuttersplein in Milsbeek, in de Volksmond ook wel ‘Oostblokplein’ genoemd, wordt aangepakt. Het plein en de nabijgelegen Schoolstraat worden opnieuw ingericht, met nieuwe beplanting en bestrating. Ook wordt de riolering vervangen. Er is gekozen voor een gescheiden stelsel: er worden een vuilwaterriool en infiltratieriool aangelegd. Daarmee komt er een einde aan de wateroverlast voor omwonenden.

Op een koude donderdagochtend in december wordt hard gewerkt op het Schuttersplein. Het gras is nog wit, maar de zon schijnt uitbundig. Het kon slechter voor de mannen die de hele dag buiten moeten werken. In de naastgelegen Schoolstraat wordt de bestrating gelegd, ter hoogte van het plein worden nieuwe infiltratiebuizen gelegd.

Doorn in het oog

Het Schuttersplein is de inwoners van Milsbeek al jaren een doorn in het oog. De herinrichting komt voor hen geen moment te vroeg. In 2011 wilde de gemeente het plein en de aangrenzende Schoolstraat al aanpakken, maar toen was er geen geld. “De omwonenden reageren nu dan ook enthousiast,” aldus John Roefs van AVG Wegenbouw, die de herinrichting uitvoert. Dat gebeurt in zes fases. “Bij dit project worden niet alleen het plein en de Schoolstraat opnieuw ingericht, maar ook de bestaande riolering vervangen. Er wordt een gescheiden stelsel aangelegd: een vuilwaterriool en een infiltratieriool. Steeds meer gemeenten kiezen voor een gescheiden systeem. Het scheelt waterafvoer, en omdat het water door de infiltratiebuis langzaam de bodem insijpelt houd je het grondwaterniveau op peil. Bovendien voorkom je zo dat schoon regenwater naar de waterzuivering gaat.”

John Roefs (AVG Wegenbouw)
Omwonenden hadden last van wateroverlast. De bestaande capaciteit van het riool was niet genoeg om water bij hevige regenval af te voeren. Met het oog op de klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande hevige buien, wordt in steeds meer gemeenten gekozen voor de aanleg van gescheiden riolering, met infiltratiebuizen voor het hemelwater.

Veiligheid voor alles

Bij elk project waarbij gegraven moet worden, is het onbekend wat men in de bodem zal aantreffen. In dit geval ging dat zeker op. “Milsbeek ligt vlakbij de Duitse grens. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is hier flink gevochten. We hebben oude luchtfoto’s gezien van de Schoolstraat, toen nog met kraters in de weg. Dat betekent dat hier in de bodem nog explosieven aanwezig kunnen zijn. Daarom hebben we bij dit werk geen enkel risico genomen. Bij AVG hebben we een eigen explosieven opsporingsteam, dat voor elke fase de bodem heeft onderzocht. Tot dusver is alleen een brisant granaat aangetroffen, die onschadelijk is gemaakt. In zo’n geval gaat veiligheid voor alles. Wanneer je met de kraan een blindganger raakt, zijn de gevolgen niet te overzien.”

Infiltratie

De bestaande capaciteit van het riool was niet genoeg om water bij hevige regenval af te voeren. Bij het project wordt 320 meter aan infiltratiebuizen geplaatst, die een diameter hebben van 800 cm. “Het plaatsen van zo’n infiltratiebuis is in principe niet heel anders dan het leggen van een buis voor vuilwater. Alleen wordt er voor het aanvullen rondom de buis drainagezand aangebracht. “Zo kan het water dat uit de buis komt makkelijker in de omliggende grond infiltreren.” Het zand zorgt ervoor dat het water dat uit de buis komt makkelijker in de omliggende grond infiltreert.” Voor de kerstvakantie wordt de Schoolstraat weer dichtgemaakt, zodat mensen tijdens de vakantie gewoon gebruik kunnen maken van de straat. In januari worden de laatste twee fases van het project uitgevoerd. Eind februari 2021 moeten het plein en de Schoolstraat klaar zijn.