kennispagina

Verbindingen in rioolsystemen

Auteur: Annemiek Houtman 20 oktober 2020 Laatste update 31 oktober 2020

Rioolbuizen moeten onderling met elkaar worden verbonden. Ook moeten verbindingen tot stand worden gebracht op de plek waar buisstrengen uitmonden in putten. Omdat de grond werkt (onder andere onder invloed van grondwater), is het belangrijk dat die verbindingen flexibel zijn en zo spanningen in de leidingen kunnen opvangen.

Mof-einde en spie-einde

De flexibiliteitseis resulteert in buizen met een mof-einde en een spie-einde, die tijdens de constructie van een riool in elkaar worden geschoven. Tussen de mof en de spie bevindt zich een elastische rubberen ring die zelfs bij de grootst mogelijke hoekverdraaiing voor een waterdichte afdichting zorgt. Enkele voorbeelden: 

De ongeprofileerde spie met rolverbinding

Bij buizen met een ongeprofileerde spie is de mof aan de binnenzijde enigszins taps en heeft hij, achterin tegen het verticale vlak, een verdikking. De rubberring is massief. Dwarskrachten op de verbindingen, bijvoorbeeld als gevolg van zettingen, worden altijd eerst door de rubberring opgevangen. Zouden die dwarskrachten heel groot worden, dan gaat de verdikking achterin de mof bij het verticale vlak een rol spelen door die extreme dwarskrachten op te nemen. Maar zelfs in dat geval blijft de rubberring voor de vereiste waterdichtheid zorgen.

Ongeprofileerde spie met glijverbinding

De geprofileerde spie met rolverbinding

Bij dit verbindingssysteem is de mof ook taps. Achterin, bij het verticale vlak, neemt de afschuining toe. De spie wordt trapsgewijs dunner; men spreekt over een ‘verjongde spie’. Dwarskrachten worden ook bij deze verbinding eerst door de rubberring opgevangen. Worden de dwarskrachten extreem, dan gaat de afschuining aan het einde van de mof bij het verticale vlak een rol spelen. 

Geprofileerde spie met rolverbinding

De geprofileerde spie met glijverbinding

Bij deze verbinding is van het rollen van de rubberring geen sprake: vanaf het begin ligt deze opgesloten in een groef. De ring blijft in deze positie, ook tijdens het intrekken van de mof in de spie. Omdat de rubberring in de groef zijdelings wordt gesteund, is deze in staat alle dwarskrachten op te nemen. 

Geprofileerde spie met glijverbinding