nieuwspagina

Beton, een veilige en robuuste oplossing voor de wateruitdagingen van Nederland

Auteur: Communicatie Betonhuis Foto: Betonhuis 11 november 2023 Laatste update 17 november 2023

Met de voortdurende dreiging van stijgende zeespiegels en toenemende verzilting staat Nederland voor de uitdaging om zijn waterinfrastructuur toekomstbestendig te maken. Het recente nieuwsbericht van de Rijksoverheid benadrukt de urgentie van deze kwestie en wijst op de cruciale rol van beton in het beschermen van Nederland tegen de gevaren van een veranderend klimaat.

Technisch gezien is Nederland in staat om zich te beschermen tegen een zeespiegelstijging tot 3 meter. Deze geruststellende vaststelling komt voort uit een reeks technische onderzoeken uitgevoerd onder het 'Kennisprogramma Zeespiegelstijging' door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Deltacommissaris. Hierbij wordt gekeken naar diverse maatregelen om het land te beschermen, met de nadruk op de noodzaak van voortdurende kennisontwikkeling.

Beton in waterbouw

Beton, met zijn unieke eigenschappen zoals duurzaamheid, lange technische levensduur, onderhoudsvrij en veelzijdigheid, komt naar voren als een essentieel bouwmateriaal voor het veiligstellen van Nederland tegen stijgend zeewater. Minister Mark Harbers benadrukt de noodzaak om boven op de laatste kennis te zitten. Betonhuis ziet daar een kans om duurzame innovaties toe te passen. Bouwen met beton als materiaal is vaak van belang voor de wateruitdagingen. De robuustheid van beton maakt het ideaal voor de bouw van dijken, dammen, stormvloedkeringen en sluizen die belangrijk zijn in de bescherming tegen zeewater.

Dijkversterking en ruimtelijke uitdagingen

De aankondiging van de Rijksoverheid benadrukt dat dijkversterkingen een centrale rol spelen in het beschermen van Nederland. “Beton komt hier opnieuw in beeld, aangezien het niet alleen kan dienen als verhoging van dijken maar ook als verbreding om de stevigheid te waarborgen. Dit aspect van ruimtelijke uitdagingen benadrukt het belang van strategische planning, waarbij duurzame betonconstructies in bebouwde gebieden een sleutelrol kunnen spelen. Vroegtijdig inschakelen van de expertise uit de industrie is mijn advies”, aldus Remco Kerkhoven, adviseur Betonhuis.

Beton tegen verzilting en zoetwatertekort

De toenemende dreiging van verzilting en het tekort aan zoet water vraagt om innovatieve oplossingen. Beton kan niet alleen dienen als bouwmateriaal voor waterwerken en sluizen, maar ook als bescherming tegen zoutwaterinfiltratie. Het is mogelijk betonconstructies te ontwerpen die specifiek gericht zijn op het tegengaan van de instroming van zout water bij sluizen en andere kritieke punten. Kerkhoven: “Onze industrie heeft veel innovatieve oplossingen: van vispassages tot waterbakken of bufferblocks tot enorme watersluiscomplexen, daar waar water of bodem is, is ook beton. Zo houden wij ons land veilig en droog.” 

Sterk de toekomst in

Naarmate Nederland zich voorbereidt op een onzekere toekomst, biedt beton een solide basis voor duurzame oplossingen. De flexibiliteit en duurzaamheid van beton maken het mogelijk om in te spelen op de veranderende eisen van de waterinfrastructuur. De huidige en toekomstige generaties hebben baat bij een doordachte inzet van beton in het kader van watermanagement. 

Rol Betonhuis

Beton blijkt een cruciale rol te spelen in het beschermen van Nederland tegen de uitdagingen van stijgende zeespiegels en verzilting. Het is niet alleen een bouwmateriaal maar een strategische troef in het veiligstellen van de waterinfrastructuur. “Het essentieel om de veelzijdigheid van cement en beton te benutten en het te positioneren als een integraal onderdeel van de waterbouwkundige toekomst van Nederland”, pleit Kerkhoven tot slot.

Remco Kerkhoven
Contactpersoon
Remco Kerkhoven
Adviseur Marketing, CSC, Communicatie, Statistiek
0613049978