nieuwspagina

Betonhuis wil ‘essentiële grondstoffen’ in nieuwe Europese wet kritieke grondstoffen

Auteur: Remco Kerkhoven Foto: IStock 25 mei 2023 Laatste update 30 mei 2023

De Europese Commissie (EU) heeft een nieuwe, Europese wet inzake kritieke grondstoffen voorgesteld. Via deze wet wil de EU haar autonomie vergroten en een deel van de winning, verwerking en recycling van kritieke grondstoffen op zich nemen en dient delving van grondstoffen te vereenvoudigen.

De Europese Commissie heeft op 22 mei de Europese wet inzake kritieke grondstoffen (CRMA) gepubliceerd. Kritieke grondstoffen zijn essentiële bouwstenen voor de bouw en technologieën die bijdragen aan de groene en digitale transitie. De EU wil meer strategische autonomie en economische weerbaarheid creëren door dit soort grondstoffen zelf te mijnen. Naast vergunningverlenings-procedures, heeft de CRMA invloed op de Europese industrie en op de mijnbouwmogelijkheden in de lidstaten. 

Steun Betonhuis

Betonhuis steunt het opzetten, exploiteren en uitbreiden van duurzame grondstoffenwinning en verwerking in Europa. Adviseur Paul Ewalds geeft een toelichting: “Voor een goed voorbeeld hoeft je niet verder te kijken dan de Oekraïnecrisis. Toen Rusland de gaskraan dichtdraaide moest Europa halsoverkop op zoek naar nieuwe energiebronnen. De EU wil minder afhankelijk worden voor grondstoffen die essentieel zijn voor de groene en andere moderne technologieën.” Betonhuis is wel van mening dat de nieuwe wet valt of staat met een goede vertaalslag naar de Nederlandse praktijk. Dat vergt hele nauwe samenwerking tussen onder andere bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden, een aspect dat nog onvoldoende is uitgewerkt in het huidige wetvoorstel. Betonhuis volgt hierin het standpunt van VNO-NCW.

Meer grondstoffen op eigen bodem

Om de afhankelijkheid van andere landen te verkleinen wil de EU in de eerste plaats meer kritieke grondstoffen op eigen bodem produceren. De EU stelt het doel om tegen 2030 10% van de nodige kritieke grondstoffen in Europa te ontginnen, 40% te verwerken en 15% te recycleren. Daarnaast wil de EU ook vermijden om meer dan 65% van een bepaalde grondstof uit een enkel land te importeren, bijvoorbeeld China. Ewalds: “De wet kent zeven nieuwe maatregelen. Eén daarvan is de vereenvoudiging van vergunningsprocedures voor delving van kritische grondstoffen.

Essentiële materialen: grind en zand

Betonhuis stelt voor om ook essentiële materialen, zoals zand en grind en beton ook in de wet op te nemen. Die zijn wel ruim beschikbaar binnen de EU maar er hiervoor zijn winvergunningen nodig. Betonhuis vindt ook dat de administratieve lasten omlaag moeten en de procedure van vergunningverlening moet worden vereenvoudigd. Een andere belangrijk punt is dat lidstaten zelf nationale programma’s moeten opstellen. “Nederland moet maatregelen treffen om de terugwinning van deze stoffen uit industrie- en winningsafval te bevorderen, bijvoorbeeld rondom de inzameling en recycling van grondstoffen en afvalproducten. Als essentiële grondstoffen onvoldoende beschikbaar zijn of gewonnen worden, worden ze vanzelf kritisch”, geeft Ewalds tot slot aan.

Download positionpaper

Paul Ewalds sectorsecretaris Betonmortel
Contactpersoon
Paul Ewalds
Adviseur Beleid en Regelgeving, sectorsecretaris Betonmortel