nieuwspagina

Betonkolos krijgt tweede leven in verschillende nieuwe gebouwen

Auteur: Kees Jansen i.o. Betonhuis / Remco Kerkhoven Foto: Kees Jansen 13 april 2022 Laatste update 5 februari 2024

Met de verwijdering van een kanaalplaat uit het voormalige provinciekantoor in Arnhem is een start gemaakt met het circulair delven van de betonnen kolos. Het startsein voor ontmantelen van het gebouw werd gegeven door de Gelderse gedeputeerde Jan Markink, samen met onder andere Dycore-directeur Bas van Amstel en directeur Gerd-Jan Jongerman van Lagemaat (circulair slopen/remontage).

Dycore, lid Betonhuis Constructief Prefab, leverde in 1987 bij de bouw van het pand de kanaalvloeren en is nu betrokken bij het tweede leven van de elementen. Het trio werd geholpen door studenten techniek van het ROC Rijn IJssel, die zich ook bezig hebben gehouden met een plan voor het delven en hergebruiken van het oude provinciegebouw.

Circulair delven

Circulair delven betekent de onderdelen van het te slopen gebouw hergebruiken in andere projecten. Op dit moment neemt Lagemaat Heerde het oude Provinciehuis onder handen met de opdracht zoveel mogelijk onderdelen te demonteren en voor een nieuwe bestemming te zorgen. Met het in gebruik nemen van het gerenoveerde en uitgebreide Huis der Provincie in 2017, werd de kantorenkolos Prinsenhof A overbodig en kwam grotendeels leeg te staan. Het Prinsenhof A stamt uit 1987. 

Betonnen systeem vloeren

Samen met Dycore, de leverancier van de originele betonnen systeemvloeren, wordt een spectaculaire 7.400 m2 vloeroppervlak los gezaagd (zie foto) en door de leverancier voorbereid voor hergebruik in onder andere een sporthal. Ook de geveldelen worden gewonnen en bestemd voor andere (nieuwbouw) projecten. Hergebruik van oud beton is milieuvriendelijker, maar volgens experts nog niet altijd rendabel. Het project in Arnhem moet meer inzicht geven in hergebruik en de kosten. Naast de betononderdelen worden ook andere objecten zoveel mogelijk uit het gebouw gehaald en geschikt gemaakt voor hergebruik. 

Met de verwijdering van een kanaalplaat uit het voormalige provinciekantoor in Arnhem is een start gemaakt met het circulair delven van de betonnen kolos. Video: Kees Jansen.

Innovatie

Onderzoek naar nieuwe technieken is noodzakelijk om de doelstellingen voor een circulaire economie te halen. Innovatie is daarbij het sleutelwoord. Met dit project wordt ruimte geboden voor innovatie in circulariteit. Van een traditioneel proces van ontwerp, naar bouw, naar sloop. Tot een circulair proces waarbij opslag en hergebruik van materialen centraal staat. Van sloper naar materiaalmakelaar. Ook speelt de digitalisering een grote rol in dit veranderproces. Alle materialen worden digitaal geregistreerd en gedetailleerde BIM modellen worden opgesteld. Hierdoor ontstaat een efficiënt proces. Met dit project wil men vooral ervaring opdoen en delen en hiermee het hoogwaardig hergebruik van producten en materialen stimuleren. 

Vertel uw verhaal

Onder het motto 'De mooie eigenschappen van beton' zoekt Betonhuis opdrachtgevers, architecten, adviseurs, stedenbouwkundigen en gebruikers die hun kennis van beton in de bouw willen vertellen. Via de website van Betonhuis wordt direct toepasbare kennis over de mogelijkheden en pluspunten van het toepassen van beton in gebouwen en constructies ontsloten. Kennis over bekende en wellicht minder bekende duurzame eigenschappen en prestaties van beton als bouwmateriaal. Een website om u verder op weg te helpen bij de daadwerkelijke toepassing van duurzaam beton in de praktijk. 

Betonhuis was aanwezig in Arnhem en brengt regelmatig een update van het verhaal van gebouw Prinsenhof A, zoals het voormalige provinciekantoor officieel heet. Ook volgt een korte video-impressie vanuit Arnhem. Ook geïnteresseerd? Neem contact op met Remco Kerkhoven, stuur een e-mail.

Remco Kerkhoven
Contactpersoon
Remco Kerkhoven
Adviseur Marketing, CSC, Communicatie, Statistiek
0613049978