kennispagina

Consistentieklasse van beton

Auteur: Communicatie Betonhuis Foto: Betonhuis 11 april 2019 Laatste update 27 augustus 2023

De consistentieklasse is een maat voor de verwerkbaarheid van de betonmortel. In de praktijk wordt de consistentie gekozen, afhankelijk van de toepassing en rekening houdend met de wijze van storten en verdichten. In de NEN 8005 zijn aanbevolen consistentieklassen benoemd van ‘droog’ tot ‘zelfverdichtend’

Hoe wordt de consistentieklasse bepaald?

In NEN 8005 is de verwerkbaarheid van beton vastgelegd in een aantal consistentie-klassen. De consistentie kan volgens de indeling in deze norm worden benoemd tussen 'droog' en 'zeer vloeibaar'. Voor verschillende consistentieklassen zijn in de norm verschillende meetmethoden maatgevend. In de tabel is de maatgevende koppeling van consistentie en meetmethode vet gedrukt.

Voor de bepaling van de schudmaat wordt gebruikgemaakt van een verkorte kegel met een hoogte van 200 mm die op de schudtafel wordt geplaatst en 15 maal wordt geschud. De notatie van de klasse wordt voorafgegaan door een letter die de meetmethode aangeeft.

Aanduiding  Verdichtingmaat C  Zetmaat S (mm)  Schudmaat F(mm) 
Bron: Tabel 10.1 Aanbevolen Consistentieklassen volgens NEN 8005
Droog  C0      
Aardvochtig  C1  S1 (10-40)  F1 (< 340) 
Half plastisch  C2  S2 (50-90)  F2 (350-410) 
Plastisch  C3  S3 (100-150)  F3 (420-480) 
Zeer plastisch    S4 (160-210)  F4 (490-550) 
Vloeibaar    S5 (> 220)  F5 (560-620) 
Zeer vloeibaar      F6 (> 630) 

De NEN 8005 benoemt nog enkele klassen voor de "aanvullende eigenschappen" wanneer zelfverdichtend beton wordt toegepast. 

     
Bron: Tabel 10.1 Aanbevolen Consistentieklassen volgens NEN 8005
Viscositeit  VF1  Trechtertijd < 9,0 sec. 
  VF2 Trechtertijd 9,0 – 25,0 sec.
Blokkeringsmaat PJ1 J-ring stap in mm: ≤ 10 met 12 staven
  PJ2 J-ring stap in mm: ≤ 10 met 16 staven
Stabiliteit SR1 Ontmengde portie in %: ≤ 20
  SR2 Ontmengde portie in %: ≤ 15
Wilfred Oosterling
Contactpersoon
Wilfred Oosterling
Adviseur Bouwtechnologie, KAM