nieuwspagina

De nieuwe productenverordening (CPR) belangrijk voor de betonproducten

Auteur: Bron: IMCO, d.d. 14 december 203, bewerking Taco van den Broek Foto: Europese Unie 15 december 2023 Laatste update 24 februari 2024

Het Parlement en de Raad hebben een akkoord bereikt over de nieuwe bouwproductenverordening, de Construction Products Regulation (CPR), die de publicatie van normen zal versnellen en de duurzaamheid en digitalisering in de sector zal stimuleren. Deze nieuwe CPR is voor de betonwarenindustrie van belang.

De Europese Unie heeft al sinds 2011 een bouwproductenverordening van kracht. Deze regelt de marketing van honderden producten, zoals thermisch isolatieschuim, panelen op houtbasis en waterdichtingsplaten. De implementatie ervan was echter moeilijk en uitdagend, dus op 30 maart 2022 startte de Europese Commissie met de herziening van de huidige regels om tekortkomingen aan te pakken, het juridisch kader te vereenvoudigen en de groene en digitale transitie in de sector te ondersteunen. De belangrijkste aandachtspunten zijn hierbij:

  • Nieuwe regels versnellen en wijzigen het Europese normalisatiesysteem zodat fabrikanten hun producten gemakkelijker op de markt kunnen brengen.
  • Overheden kunnen duurzaamheid gebruiken als een van de aanbestedingscriteria voor bouwwerken.
  • De verordening maakt de weg vrij voor meer hergebruik en revisie van bouwproducten.
  • Het digitale productpaspoort zal de sector digitaler en duurzamer maken.

Standaardisatie

Het belangrijkste is dat de nieuwe, voorlopig overeengekomen regels een impuls zullen geven aan het normalisatiesysteem dat al jarenlang geblokkeerd is. Hierdoor moeten producenten werken met verouderde normen. Nieuwe bouwproducten konden op de markt worden gebracht zonder geharmoniseerde Europese normen (via de zogenaamde EOTA-route), wat leidde tot ongewenste situaties op het gebied van level-playing-field. Elk nieuw bouwproduct had zijn eigen Europees beoordelingsdocument. De nieuwe regels zullen ervoor zorgen dat normen in de toekomst sneller worden gepubliceerd, waardoor innovatieve producten sneller en goedkoper hun weg naar de EU-markt vinden.

Duurzaamheid stimuleren

De herziene wet pakt ook verschillende duurzaamheidskwesties in de sector aan om Europa te helpen zijn groene doelen te bereiken. Belangrijk is dat de nieuwe regels overheden de mogelijkheid bieden om duurzaamheid te gebruiken als een van de criteria voor bouwwerken bij overheidsopdrachten. De nieuwe verordening geeft ook regels ten behoeve van hergebruikte en gerecyclede producten en ondersteunt zo een bredere toepassing van hergebruikte bouwmaterialen. Daarnaast bevat de bijlage van de nieuwe verordening een aantal milieueisen die fabrikanten in de toekomst moeten vermelden in de prestatie- en conformiteitsverklaring.

Digitalisering bouwsector

De nieuwe regels vormen ook een mijlpaal voor de digitalisering van de bouwsector. In de toekomst moet productinformatie digitaal worden verstrekt met behulp van het zogenaamde Digitale Productpaspoort. Dit kan bijvoorbeeld direct beschikbaar worden gemaakt op de smartphone op de bouwplaats, waardoor de inhoud van de CE-markering tot het essentiële kan worden teruggebracht. Aanvullende informatie kan op elk moment op een gebruiksvriendelijke manier worden opgeroepen.

Eind 2025 van kracht                                                                                              

De voorlopige overeenkomst, waarover op 14 december 2023 overeenstemming is bereikt, moet nu worden goedgekeurd door de plenaire vergadering van het Parlement en de Raad. Daarna wordt het gepubliceerd in het Publicatieblad en wordt het een bindende en rechtstreeks toepasselijke wet voor de lidstaten. De verwachting is dat de nieuwe bouwproductenverordening eind 2025 dan uiterlijk in de lente van 2026 van kracht wordt. Dit heeft directe consequenties, met name voor de betonwaren, zoals vooraf vervaardigde betonproducten, roadbarriers, betonnen bestrating, riolering en stenen en blokken, maar ook betonstaal. Alle sectoren die te maken hebben met geharmoniseerde productnormen, CE-markering en Prestatieverklaring (DoP).

Lees het persbericht.

Taco van den Broek
Contactpersoon
Taco van den Broek
Sectorsecretaris Constructief Prefab, Bestrating, Stenen en Blokken