kennispagina

Duurzaamheid in betontechnologie: De rol van een betontechnoloog of betonlaborant

Auteur: Betonhuis communicatie Foto: Mark Zeilstra bij Betoncentrale BouwOort 4 april 2024 Laatste update 14 mei 2024

Welkom in de wereld van betonlaboratoria, waar vakmensen zoals betontechnologen en betonlaboranten zich inzetten om de kwaliteit van beton te waarborgen. Deze faciliteiten spelen een cruciale rol in de bouwsector door middel van nauwkeurige tests en analyses van betonmonsters. In dit kennisartikel geven wij een blik over wat er gebeurt binnen deze laboratoria en welke rol deze vakmense kunnen spelen in de verdere verduurzaming van beton.

Beton is vanwege z’n eigenschappen een veelgebruikt bouwmateriaal. Een belangrijk ingrediënt van beton is het bindmiddel, vaak cement. Maar de productie hiervan is vanwege de hoge CO₂-uitstoot niet bepaald goed voor het milieu. Daarom zoeken we binnen de industrie naar alternatieve bindmiddelen.  De verduurzaming niet zonder de kennis van een betonlaborant of betontechnoloog. Hierbij staat de intrinsieke motivatie van de persoon vaak centraal. Wat doet de betontechnoloog en een betonlaborant? Wat zijn de verschillen? 

  • Monsterafname: Betonlaboranten halen betrouwbare betonmonsters op van bouwlocaties volgens strikte richtlijnen en procedures.
  • Grondige Analyses: Verschillende tests worden uitgevoerd op de betonmonsters om aspecten zoals sterkte, buigzaamheid en samenstelling te evalueren. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de hoeveelheden water, cement, zand en grind. Maar veel onderzoek wordt gedaan naar de inzet van nieuwe bindmiddelen.
  • Rapportage: Resultaten van de tests worden zorgvuldig vastgelegd en gerapporteerd. Deze rapporten bieden belangrijke inzichten voor opdrachtgevers, bouwbedrijven en architecten over de geschiktheid van het (innovatieve) beton voor diverse projecten.
  • Advies: Betonlaboranten kunnen ook advies verstrekken aan bouwprofessionals over mogelijke verbeteringen aan betonmengsels en de mogelijkheden tot verduurzaming indien nodig.
  • Naleving van Veiligheidsnormen: Alle tests worden uitgevoerd volgens strikte veiligheidsnormen, waardoor de betrouwbaarheid van de resultaten wordt gewaarborgd. Bij innovatieve producten of mengsels vraagt dit meestal extra tijd.

Wat is het verschil tussen betontechnoloog en betonlaborant?

Binnen betonlaboratoria werken zowel betontechnologen als betonlaboranten, elk met hun eigen expertise en verantwoordelijkheden: Betontechnologen werkend op HBO-niveau, zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen van betonrecepturen en het waarborgen van de algehele kwaliteit van betonproducten. Een betontechnoloog kan werkzaam zijn bij betonproducenten, producenten van betonwaren of bij de aannemer. Hij is de deskundige bij de beoordeling van de kwaliteit van de verschillende materialen. Vaak is zijn werkterrein breder en beoordeelt en selecteert hij grondstoffen voor beton en de mogelijkheden met betrekking tot optimalisatie betonsamenstelling en productie. Betonlaboranten, werkend op MBO-niveau, voeren voornamelijk monsterneming, analyses en rapportage uit. Zij zijn ook betrokken bij onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden binnen het laboratorium.

Betontechniek

Op de website van Betonhuis staan artikelen die over beton en betontechniek, de technische eigenschappen van beton. Een betontechnoloog of betonlaborant speelt daarbij een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan de mechanische eigenschappen van beton of de indeling in milieuklassen. Maar ook als het gaat om de esthetische oftewel architectonisch beton, denk aan schoon beton. Betontechnologie gaat over de samenstelling van beton, de betontechnoloog is degene die een mengsel ontwerpt op basis van de gewenste eigenschappen die bijvoorbeeld een constructeur bepaalt: zoals de gewenste mechanische eigenschappen van het verharde beton. Een aannemer of betonbouwer heeft daarnaast weer specifieke wensen over de verwerkingseigenschappen, de eigenschappen die bepalen hoe het nog vloeibare beton zich gedraagt tijdens het vervaardigen van de betonobjecten. In de artikelen over betontechnologie wordt besproken hoe het beton zich gedraagt (onverhard of verhard), waarom dat zo is en hoe je dat eventueel zou kunnen aanpassen. Sommige artikelen bevatten hierin essentiële informatie voor de betontechnoloog zelf, zoals het artikel ontwerpparameters extreme korrelpakking voor duurzaam beton.

Opleiding en Ontwikkeling

Betonlaboratoria zijn essentiële schakels in de bouwsector en spelen een belangrijke rol in de verduurzaming van beton. In de betonlaboratoria worden hoogwaardige tests en analyses uitgevoerd om de kwaliteit en duurzaamheid van beton te waarborgen. Door middel van zorgvuldige procedures en strikte naleving van normen spelen deze een sleutelrol bij het garanderen van veilige en betrouwbare bouwmaterialen voor diverse projecten. Een carrière in betonlaboratoria vereist vaak specifieke training en certificering. Deze kunnen worden verkregen via opleidingen en cursussen die worden aangeboden door erkende organisaties in de sector, zoals bijvoorbeeld de Betonvereniging. Voor betontechnologen kan dit een combinatie zijn van ervaring en formele opleiding, terwijl betonlaboranten vaak specifieke certificeringen nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren.

Remco Kerkhoven
Contactpersoon
Remco Kerkhoven
Adviseur Marketing, CSC, Communicatie, Statistiek
0613049978
Wilfred Oosterling
Contactpersoon
Wilfred Oosterling
Adviseur Bouwtechnologie, KAM