nieuwspagina

Hoe meet je circulariteit? Consultatieperiode CB'23 is gestart!

Auteur: Cindy Vissering 26 maart 2020 Laatste update 9 oktober 2023

In het kader van CB’23 (Circulair Bouwen in 2023) wordt gewerkt aan een het actualiseren van de Leidraad ‘Meten van circulariteit’. De belangrijkste wijzigingen op de 1.0 versie van juni 2019 zijn een uitwerking van indicatoren voor schaarste, een aanzet voor indicatoren voor waardebehoud op technisch-functioneel en economisch gebied en een verdieping van het denkkader voor toekomstige levenscycli. 

Inhoud meten van circulariteit

Om de mate van circulariteit van een materiaal, product, bouwwerk of gebied inzichtelijk te maken is een uniforme, effectieve meetmethode onmisbaar. Voorkomen moet worden dat verschillende methoden tot verschillende resultaten leiden waardoor vergelijking onmogelijk wordt en ‘cherry picking’ (met welke methode kom ik tot het gunstigste resultaat) tot de mogelijkheden gaat behoren. Gezien onder andere de lange levensduur van bouwwerken en de gefragmenteerde keten zullen vele aannamen nodig zijn om tot een beoordelingsmethodiek te komen die een zo realistisch mogelijke benadering geeft. Maar het meest van belang is om te identificeren welke indicatoren het meest relevant zijn om de relatieve prestatie van bijvoorbeeld bouwwerk A met bouwwerk B inzichtelijk te maken.

Consultatieperiode leidraad gestart

Er is momenteel een zogenaamde 80%-versie van de leidraad 'Meten van circulariteit' voor consultatie beschikbaar. Zie hiervoor https://platformcb23.nl/consultatie-2020. Dit is een conceptversie waarop iedereen commentaar kan geven. Na verwerken van het commentaar zal in juli 2020 de 100%-versie worden gepresenteerd. Ook NVTB zal commentaar op deze leidraad geven. Gelijk naar de leidraad? Download hier de 80%-versie van de leidraad.

Reactie en bijdrage Betonhuis

Vanuit Betonhuis zijn Henk Schuur (NVTB) en Cindy Vissering (Betonhuis) deelnemers in de werkgroepen ‘schaarste’ en ‘adaptief vermogen’. De werkgroep schaarste denkt na over een waardering van ‘fysieke schaarste' en 'leveringszekerheid' van grondstoffen om naast een indicator voor hernieuwbare grondstoffen ook een waardering te kunnen geven aan de groep van niet-schaarse grondstoffen. De werkgroep adaptief vermogen denkt na over de waardering van bouwwerken die een langere functionele levensduur verkrijgen doordat zij aanpasbaar zijn aan nieuwe situaties/functies/regelgeving. De commissie Beleid en Regelgeving van Betonhuis komt met een reactie, maar het staat leden vrij om individueel te reageren.

Paul Ewalds sectorsecretaris Betonmortel
Contactpersoon
Paul Ewalds
Adviseur Beleid en Regelgeving, sectorsecretaris Betonmortel