nieuwspagina

Oneigenlijke duurzaamheidsclaims? Certificeer voor de BRL K11002

Auteur: Wilfred Oosterling 28 november 2022 Laatste update 9 mei 2023

Met de toename van het duurzaam uitvragen vanuit opdrachtgevers horen we ook steeds vaker dat dit hand in hand gaat met oneigenlijke duurzaamheidsclaims vanuit de markt. De mooiste verhalen verschijnen in de media en opdrachtgevers en voorschrijvers wordt van alles voorgespiegeld zonder dat de MKI-berekeningen gecontroleerd worden. Het is daarom ook niet voor niks dat er een aantal jaar geleden vanuit Betonhuis Bestrating de aanzet is gegeven om de BRL K11002 te ontwikkelen en daarna geschikt is gemaakt voor de gehele betonindustrie. 

Betonhuis adviseert haar leden dan ook om zich te laten certificeren voor de BRL K11002 en dit uit te dragen. Vooral bedrijven die last hebben van oneigenlijke duurzaamheidsclaims in de markt kunnen er hun voordeel mee doen. Inmiddels is de beoordelingsrichtlijn BRL K11002 in samenwerking met Betonhuis en haar sectoren herzien en toepasbaar voor de MKI waarde bepaling voor alle betonproducten en betonmortel. Geen enkele andere sector heeft nog een dergelijk instrument.

Wijs op het belang van de BRL 11002

Het is van belang dat ook de opdrachtgever gewezen wordt op de waarde van de BRL K11002, en deze op te nemen in de aanbesteding. De producent heeft hierin een belangrijke rol. Met de huidige BRL K11002 krijgen alle opdrachtgevers, publiek en privaat, in de betonsector een praktische, uniforme toetsing in handen. Het geeft opdrachtgevers de garantie dat ze beton kopen met een gegarandeerde duurzaamheid en MKI. Het is van belang om deze stap als leverancier te maken, maar ook de opdrachtgever en/of voorschrijver deze BRL K11002 toe te laten passen.    

Gebruik programmatuur/software 

Voor het berekenen van de MKI-waarde dient de producent een programma te gebruiken dat is getoetst aan de hand van het NMD toetsingsprotocol behorende bij de NMD Bepalingsmethode “Milieuprestatie Bouwwerken”. Er moet een verklaring aanwezig zijn van een onafhankelijke instantie waarmee geschiktheid is aangetoond. De Ontwerptool Groen Beton is een geschikt instrument om hiervoor te gebruiken.

Hoe kan je certificeren

Producenten die nog geen certificaat ‘MKI-waardebepaling’ volgens de BRL K11002 hebben, kunnen deze bij Kiwa aanvragen door de volgende stappen te volgen.

Processtappen (bron Kiwa)
1. De producent dient een aanvraag in voor certificatie bij Kiwa
2. Kiwa stuurt de producent een vrijblijvende offerte
3. De producent zorgt dat hij alle vereiste gegevens, de vereiste externe Life-Cycle-Analyse (LCA) en zijn interne kwaliteitssysteem op orde heeft
4. Kiwa maakt een afspraak voor een initiële audit op de productielocatie
5. Bij goed gevolg beoordeelt een Kiwa-reviewer het initiële auditrapport
6. Bij een positieve review wordt het systeemcertificaat BRL K11002 verstrekt
7. Vervolgens wordt minimaal 1 keer per jaar een audit uitgevoerd op de productielocatie
Paul Ewalds sectorsecretaris Betonmortel
Contactpersoon
Paul Ewalds
Adviseur Beleid en Regelgeving, sectorsecretaris Betonmortel
Taco van den Broek
Contactpersoon
Taco van den Broek
Sectorsecretaris Constructief Prefab