nieuwspagina

Openstelling Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)

Auteur: Wilfred Oosterling 10 augustus 2021 Laatste update 28 juni 2023

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf krijgen steun van de overheid bij het verduurzamen van hun bedrijf. Voor hen is een nieuwe Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) in het leven geroepen. Met deze subsidie kan een gespecialiseerde adviseur worden ingehuurd voor energieadvies op maat, wat inzicht geeft in het verder verduurzamen van onderneming en/of wagenpark. 

De regeling start op 1 april 2023 en loopt tot en met 30 september 2023. In totaal is er € 14,4 miljoen subsidie beschikbaar. De maximale subsidie is € 2.500 per bedrijfspand.

Voor wie is deze regeling?

Deze subsidieregeling is voor mkb-ondernemingen tot 250 werknemers (fte's) en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen, die:

  • één of meer bedrijfspanden hebben of een bedrijfspand (of ruimte daarin) huren en;
  • niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen. Het bedrijfspand mag dus per jaar niet meer dan 25.000 maardgas (equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit verbruiken.

Waarvoor is er subsidie?

Deze regeling geeft subsidie voor advies over en ondersteuning bij het verduurzamen van bedrijfspand of bedrijfsvoering. Voor het opstellen van een energieadvies op maat door een gespecialiseerde adviseur en voor de ondersteuning bij de uitvoering van het advies. Beide onderdelen vraagt u aan in één aanvraag per bedrijfspand.

Inhoud van het energieadvies

Er is subsidie voor de kosten van een op maat gemaakt energieadvies. Daarin staan de mogelijke energiebesparende en verduurzamingsmaatregelen (op het gebied van CO2-verlaging) voor bedrijfspand en/of bedrijfsvoering beschreven. Dit energieadvies moet zijn opgesteld door een energieadviseur van een extern bedrijf. Lees alle voorwaarden.
 
Het energieadvies bevat een overzicht van energiebesparings- en verduurzamingsmaatregelen, zoals het aanbrengen van muur-, vloer- of dakisolatie of HR++- glas. Of het toepassen van PV-zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen of andere energiezuinige installaties. Ook aanpassingen als het aanbrengen van ledverlichting, energiezuinige koeling, keukenapparatuur en ICT-apparatuur vallen hieronder, evenals  het gebruik van elektrische bestelwagens.

Ondersteuning voor uitvoering maatregel uit energieadvies

Er is subsidie voor concrete begeleiding en ondersteuning bij het nemen van minimaal één van de maatregelen uit het energieadvies. Denk aan ondersteuning bij het opstellen van een financieringsplan, een subsidieaanvraag voor een andere regeling of ondersteuning bij het opvragen van offertes voor het nemen van maatregelen.

Voor de ondersteuning mag naar eigen inzicht iemand worden ingehuurd, bijvoorbeeld een installatiebedrijf dat helpt met het uitvoeren van maatregelen, of een accountant die helpt met de subsidieaanvraag. Deze hulp wordt de hulp van een energieregisseur genoemd. Belangrijk is dat deze energieregisseur niet bij het eigen bedrijf werkzaam is en in het bezit is van een eigen KvK-nummer.

Subsidiebedragen

De subsidie voor het energieadvies én het ondersteuningstraject bedraagt 80% van de gemaakte kosten (excl. btw) met een maximum subsidiebedrag van € 2.500 per bedrijfspand.

Voor het energieadvies geldt een minimum netto subsidiebedrag van € 400 en een maximum van € 750. Het minimum subsidiebedrag van € 400 voor het advies betekent dat een energieadvies van minder dan € 500 (excl. btw) niet in aanmerking komt voor subsidie.

Aanvragen

De regeling is vanaf 1 april 2023, 09.00 uur open voor het aanvragen van subsidie en sluit op
30 september 2023, 17.00 uur. Vanaf de openstelling op 1 april kan de subsidie online worden aangevraagd via https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/svm

Let op:

  • Alleen de kosten voor het energieadvies en ondersteuning die gemaakt zijn vanaf de publicatiedatum van de regeling, 2 augustus 2023, komen in aanmerking voor subsidie.
  • De kosten van de uit te voeren of uitgevoerde maatregelen zelf komen niet in aanmerking voor deze subsidie. Voor de maatregelen zelf zijn mogelijk andere subsidies beschikbaar, zoals de Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing (ISDE) of belastingaftrek via de Energie-investeringsaftrek (EIA). U kunt zich laten ondersteunen om voor deze regelingen subsidie aan te vragen.     
  • Het kan zijn dat u eerder dan 2 augustus 2023 een afspraak had met een energieadviseur, maar het advies zelf moet op of na 2 augustus 2023 zijn opgesteld door de energieadviseur en voldoen aan de eisen uit de regeling.
  • U kunt alleen subsidie aanvragen als u bewijs overlegt dat u één of meerdere maatregelen uit het energieadvies gaat uitvoeren of heeft uitgevoerd. Het bewijs kan bestaan uit een getekende offerte, opdracht of een betaalbewijs. Uit de getekende offerte of opdracht moet blijken dat de maatregel binnen twee jaar na het opstellen van het advies wordt uitgevoerd. Het moeten 'materiële' maatregelen zijn: een gedragsmaatregel geldt niet als uitgevoerde maatregel.

Stappenplan aanvragen subsidie

Om subsidie aan te vragen moet u een aantal stappen doorlopen. Het stappenplan helpt u daarbij. Ga naar het stappenplan

 

Wilfred Oosterling
Contactpersoon
Wilfred Oosterling
Adviseur Bouwtechnologie, KAM