kennispagina

Slim breken en hergebruik van cementsteen

Auteur: Betonhuis communicatie Foto: Mark Zijlstra 27 januari 2024

Het is essentieel om bouwmaterialen zo lang mogelijk te benutten. Het recyclen van materialen vergt energie, leidt vaak tot kwaliteitsverlies, en slaagt zelden voor de volle 100%. Dit geldt voor veel materialen, waaronder beton. 

Hoewel betongranulaat al lange tijd volledig wordt hergebruikt, vereist de productie van nieuw beton nog steeds een aanzienlijke hoeveelheid primair materiaal. Bovendien wordt bij traditionele breekmethoden van betonpuin de cementsteen niet apart gerecycled. 

Techniek slim breken

De breektechnieken – slim breken - is gebaseerd op het verschil in sterkte tussen de toeslagmaterialen (zoals zand en grind) en de cementsteen die de korrels bij elkaar houdt. Door selectief te breken, kunnen de oorspronkelijke grondstoffen van beton - zand, grind en cement - opnieuw worden gewonnen voor de productie van nieuw beton. Meerdere technieken zijn ontwikkeld die gebruikmaken van dit principe. Een van de pioniers op dit gebied is uitvinder Koos Schenk, wiens breektechniek door de Rutte Groep wordt toegepast op industriële schaal (zie ook webinar). Andere methoden benutten ook het verschil in sterkte tussen toeslagmaterialen en cementsteen om selectief te breken.

Hergebruik cementsteen

Het vrijgekomen zand en grind uit deze selectieve breekprocessen zijn bijna identiek aan de oorspronkelijke materialen en worden steeds verder verbeterd. Echter, de focus ligt vooral op het hergebruik van de cementsteen. De gerecyclede cementsteen kan worden ingezet als grondstof voor de productie van nieuw cement. Dit kan op twee manieren plaatsvinden: als vervanging van kalksteen en klei bij de productie van portlandcementklinker, of als hoofdbestanddeel van cement zelf. Het gebruik van gerecyclede cementsteen vermindert de CO2-uitstoot aanzienlijk in vergelijking met traditionele methoden.

Cementsteen en CO2

Een interessante nieuwe ontwikkeling is het laten reageren van gerecyclede cementsteen met CO2, waardoor het CO2 intensieve klinker vervangt en CO2 permanent vastlegt. Deze technologie is getest op industriële schaal en biedt veelbelovende resultaten voor het verminderen van de ecologische voetafdruk van cementproductie.

Smart Crusher nu Smart Liberator 

De Smart Crusher, heet tegenwoordig de Smart Liberator, is een innovatieve machine die beton kan scheiden in zijn componenten met minimale beschadiging, markeert een belangrijke stap voorwaarts in betonrecycling. Door het ‘afwrijven’ van cementsteen van betonpuin worden grondstoffen gewonnen zoals  hydrateerbaar cement, zand en grind voor het maken van nieuw, circulair beton. Door gebruik te maken van deze geavanceerde technologieën kunnen we beton aan het einde van zijn levensduur effectief terugbrengen naar zijn oorspronkelijke grondstoffen. Dit opent de deur naar een toekomst waarin we steeds meer 'secundair zand en grind' zullen zien in nieuw beton, evenals cement met gerecyclede cementsteen als hoofdbestanddeel.

Conclusie

In conclusie, de opkomst van selectief breken en geavanceerde recyclingtechnologieën biedt veelbelovende mogelijkheden voor het verduurzamen van de bouwsector en het verminderen van de milieu-impact van betonproductie. Met deze innovaties kunnen we efficiënter gebruik maken van hulpbronnen en de circulaire economie bevorderen.

Paul Ewalds sectorsecretaris Betonmortel
Contactpersoon
Paul Ewalds
Adviseur Beleid en Regelgeving, sectorsecretaris Betonmortel