nieuwspagina

Tekort studenten civiele techniek, hogescholen luiden de noodklok.

Auteur: Taco van den Broek Foto: Freepik 20 maart 2023 Laatste update 30 maart 2023

De hogescholen die de opleiding civiele techniek aanbieden hebben zich verenigd en luiden de noodklok. Het aantal studenten civiele techniek, zeker in regio’s buiten de Randstad, loopt zover terug dat het bijna niet meer mogelijk is opleidingen bij de aangesloten hogescholen te handhaven. Hiermee ontstaat een vicieuze cirkel en zullen de tekorten alleen maar verder toenemen. 

Dit in tegenstelling tot de vraag die alleen maar groter wordt. Want er liggen veel uitdagingen. Vele civieltechnische bouwwerken zoals bruggen moeten worden vervangen. Hoewel deze liggers een lange levensduur hebben en nog lang niet zijn afgeschreven moeten ze vanwege bijvoorbeeld hogere verkeersintensiteit dan vroeger was gedacht worden vervangen. Van het bereikbaar houden van grote steden en kleine dorpen (nieuwbouw en onderhoud), tot het omgaan met klimaatverandering en het realiseren van de energietransitie. Uitdagingen waar slimme oplossingen van civiele ingenieurs voor nodig zijn. Nederland staat de komende jaren grote bouw- en renovatieopdrachten te wachten.

Ronde tafel

In februari organiseerde dit samenwerkingsverband van hogescholen een ronde tafel gesprek met verschillende partijen uit de markt, zoals Rijkswaterstaat, Prorail, Bouwend Nederland, Vereniging van Waterbouwers, Betonvereniging, Kivi en VNConstructeurs. Ook Betonhuis Constructief Prefab en Bouwen met Staal deden mee aan dit ronde tafel gesprek vanwege hun rol in het onderwijs. Zij verzorgen namelijk diverse minors voor de hbo-opleiding Civiele Techniek en Bouwkunde. Taco van den Broek, sectorsecretaris van Constructief Prefab geeft aan: “de hbo-studenten van Bouwkunde en Civiele Techniek zijn de beslissers van de toekomst en daarom een zeer belangrijke doelgroep voor ons. Zij zijn degene die constructieberekeningen maken. En straks ook de toetsing voor hergebruik. We blijven investeren in het onderwijs, het is van belang dat studenten worden opgeleid en zo zorgen voor de veiligheid van constructies". In 2020 luidde Bouwen met Staal en Betonhuis Constructief Prefab de noodklok bij de hogescholen in het kader van de constructieve veiligheid.” 

Te weinig basiskennis

Een belangrijke conclusie uit een inventarisatie, die is gedaan door het samenwerkingsverband van de hbo's, is dat heel veel scholieren van het voortgezet onderwijs geen idee hebben wat civiele techniek inhoud. Voorheen op de hts heette de opleiding Grond-, Weg en Waterbouw. Daarnaast is gebleken dat instromers soms de benodigde basiskennis ontberen. 

Om meer bekendheid te geven aan het vak van civiele ingenieur wordt een campagne gelanceerd. Daarmee wordt duidelijk gemaakt dat een civiel ingenieur ertoe doet. Zij hebben een grote maatschappelijke impact op het gebied van (constructieve) veiligheid, maar ook op het gebied van klimaatadaptatie en duurzaamheid. Zeker met de klimaatdoelen van 2030 in het achterhoofd. Taco van den Broek denkt dat hier een belangrijke taak voor de constructeurs komt te liggen, zeker waar het om toekomstbestendig bouwen gaat.

Civiel ingenieurs zijn de civiele helden van nu en in de toekomst. Daarom zetten onderwijs en het werkveld zich gezamenlijk in om meer studenten naar de opleidingen te krijgen. 

Taco van den Broek
Contactpersoon
Taco van den Broek
Sectorsecretaris Constructief Prefab, Bestrating, Stenen en Blokken