nieuwspagina

Vooruitblik op de harmonisatie van de Bouwproductenverordening en Acquis

Auteur: Betonhuis communicatie Foto: Betonhuis 24 februari 2024 Laatste update 26 februari 2024

De Europese Unie heeft onlangs aangekondigd dat de Bouwproductenverordening (CPR) momenteel onder revisie staat, samen met het CPR Acquis-initiatief. Deze inspanningen zijn gericht op het aanpakken van een uitspraak van het Europees Hof uit 2016. De herziening van de CPR begon in 2019 en werd in december 2023 afgerond, met geplande stemmingen en potentiële implementatie tegen eind 2025.

Een van de belangrijkste doelen van deze herziening is het aanpakken van veiligheidsproblemen die voortkomen uit verouderde normen. De Europese Commissie heeft de prioriteit gegeven aan het verzoek tot normalisatie, met specifieke aandacht voor prefab beton en staal-/aluminiumconstructies. Een conceptverzoek is reeds gepubliceerd, en het definitieve verzoek wordt verwacht in maart 2024, waardoor de productnormen naar verwachting medio 2025 kunnen worden herzien. Wijzigingen in het CPR-acquis, met betrekking tot duurzaamheid en gevaarlijke stoffen, zullen deze herzieningen beïnvloeden. Bovendien moeten de normen worden opgesplitst in geharmoniseerde en niet-geharmoniseerde delen.

Proces van harmonisatie

Belangrijke mijlpalen in dit proces omvatten een akkoord over de CPR begin 2024, het formele normalisatieverzoek medio maart en een stemming door het Europees Parlement medio april. Herziene geharmoniseerde productnormen worden verwacht tegen de zomer van 2025. De herziening van alle CE-markeringen, DoP's (Declaration of Performance) en DoC's (Declaration of Conformity) kan naar verwachting begin 2025 van start gaan om gereed te zijn wanneer de herziene geharmoniseerde normen worden geïmplementeerd.

Betrouwbaarheid bouwproducten

Deze herziening markeert een belangrijke stap naar verbeterde veiligheid en normen binnen de bouwindustrie in de Europese Unie. Door verouderde normen aan te pakken en nieuwe richtlijnen te implementeren die rekening houden met aspecten zoals duurzaamheid en gevaarlijke stoffen, zal de CPR bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit en betrouwbaarheid van bouwproducten in de hele EU-markt. Dit zal niet alleen de veiligheid van gebouwen en infrastructuur verbeteren, maar ook bijdragen aan een meer duurzame en concurrerende bouwsector binnen Europa. Met duidelijke mijlpalen en een gestroomlijnd proces voor herziening en implementatie, staat de Europese Unie op het punt een nieuwe standaard te zetten voor bouwproductenregulering en veiligheid.

Kennispagina Betonhuis Constructief Prefab

In het kader van de herziening van de Bouwproductenverordening (CPR) is het van belang om de recente ontwikkelingen verder te belichten. Er zijn verschillende belangrijke mijlpalen vastgesteld. het proces speelt een cruciale rol in het verbeteren van veiligheidsnormen binnen de bouwsector op de Europese markt. Adviseur Taco van den Broek, tevens voorzitter CEN/TC 229, geeft in een kennisartikel van Constructief Prefab een gedetailleerde update van het lopende proces, met de nadruk op de voortgang en de verwachte impact op de bouwsector binnen de Europese Unie.

Kennispagina

Taco van den Broek
Contactpersoon
Taco van den Broek
Sectorsecretaris Constructief Prefab, Bestrating, Stenen en Blokken