nieuwspagina

CEMBUREAU publiceert geüpdatete Net Zero Roadmap voor Europese Cementindustrie

Auteur: Betonhuis communicatie Foto: CEMBUREAU 22 mei 2024

CEMBUREAU, de Europese Cementvereniging, heeft een geüpdatete Net Zero Roadmap gepresenteerd. Hierin worden de klimaatambities van de cement- en betonwaardeketen worden toegelicht. De nieuwe roadmap geeft een overzicht van de vooruitgang die sinds de publicatie van de eerste roadmap (mei 2020) is geboekt en stelt nieuwe doelen voor de komende decennia.

De roadmap werd in een webinar uitgelegd en daarin gaf voorzitter Ken Mcknight vanCEMBUREAU een toelichting: In de afgelopen vier jaar is de Europese cementsector duidelijk overgegaan van ambitie naar uitvoering. We hebben het potentieel om onze klimaatambities verder op te schalen, maar hiervoor is doortastend beleid van beleidsmakers nodig."

Geüpdatete Net Zero Roadmap

De roadmap schetst de volgende ambitieuze doelstellingen voor CO₂-reductie:

  • Tegen 2030: een vermindering van 37% in CO₂-uitstoot bij cementproductie en 50% over de hele waardeketen.
  • Tegen 2040: een vermindering van 78% bij cementproductie en 93% over de waardeketen.
  • Tegen 2050: netto-nul cementproductie in Europa, met de potentie om koolstofnegatief te worden over de waardeketen.

Beleidsmaatregelen

Om deze doelen te bereiken, benadrukt CEMBUREAU met de roadmap de noodzaak van cruciale beleidsmaatregelen, waaronder:

  • De implementatie van een waterdichte Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).
  • Verhoogde financiële steun voor investeringen in decarbonisatie.
  • Gegarandeerde toegang tot betaalbare gedecarboniseerde energie, infrastructuur en grondstoffen.
  • De creatie van leidende markten voor CO2-arme en circulaire producten.

In het webinar werd het belang van een sterk industrieel beleid verder toegelicht.

Roadmap Betonhuis

Op dit moment implementeert Betonhuis de Roadmap Beton.  De leden van Betonhuis streven naar een CO₂-reductie van 25 tot 30 procent in hun productie t.o.v. 2022. Dit is een route naast de Net Zero Roadmap van de cementindustrie. De handelingsperspectieven uit het Betonakkoord zijn uitgewerkt en de route richt zich op realistische doelen tot 2030, gebaseerd op bekende technieken en ontwikkelingen. Zes betonproductgroepen, vertegenwoordigd door de technische commissies van Betonhuis, hebben deze reductiedoelen samen met SGS Intron voor 2030 uitgewerkt. Het behalen van die doelen hangt onder meer af van de beschikbaarheid van nieuwe bindmiddelen, voldoende grondstoffen en de medewerking van opdrachtgevers en constructeurs. 

Download Roadmap CEMBUREAU

Remco Kerkhoven
Contactpersoon
Remco Kerkhoven
Adviseur Marketing, CSC, Communicatie, Statistiek
0613049978