Betonstaal voor commentaar

29 april 2019

NEN heeft twee wijzigingsbladen voor commentaar uitgebracht die relatie houden met betonstaal. De ontwerpen van deze wijzigingsbladen hebben een inhoudelijke relatie met elkaar; daarom wordt gevraagd om deze beide gelijktijdig te beoordelen.

Ontwerp en berekening van betonconstructies

  • Nationale bijlage bij NEN-EN 1992-1-1+C2 Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen
  • NEN 6008 Betonstaal

De belangrijkste wijzigingen betreffen het onderling afstemmen van deze twee normen op het gebied van vermoeiing. In het wijzigingsbladontwerp van NEN-EN 1992-1-1 zijn daartoe parameters voor de SNcurven voor betonstaal toegevoegd aan de nationale bijlage, alsmede enkele kleine overige wijzigingen.

Daarnaast is de leesbaarheid van de tabel 1 van NEN 6008 verbeterd door deze op te knippen in losse delen.

De wijzigingsbladen zijn in te zien op normontwerpen.nen.nl nadat u bent ingelogd; u kunt dan ook uw commentaar indienen. Inloggen is noodzakelijk zodat u van NEN ook een reactie krijgt op uw commentaar.