nieuwspagina

Betonstaal voor commentaar

Auteur: Persbericht NEN Foto: Betonhuis 29 april 2019 Laatste update 15 augustus 2023

NEN heeft twee wijzigingsbladen voor commentaar uitgebracht die relatie houden met betonstaal. De ontwerpen van deze wijzigingsbladen hebben een inhoudelijke relatie met elkaar; daarom wordt gevraagd om deze beide gelijktijdig te beoordelen.

Ontwerp en berekening van betonconstructies

  • Nationale bijlage bij NEN-EN 1992-1-1+C2 Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen
  • NEN 6008 Betonstaal

De belangrijkste wijzigingen betreffen het onderling afstemmen van deze twee normen op het gebied van vermoeiing. In het wijzigingsbladontwerp van NEN-EN 1992-1-1 zijn daartoe parameters voor de SNcurven voor betonstaal toegevoegd aan de nationale bijlage, alsmede enkele kleine overige wijzigingen.

Daarnaast is de leesbaarheid van de tabel 1 van NEN 6008 verbeterd door deze op te knippen in losse delen.

De wijzigingsbladen zijn in te zien op normontwerpen.nen.nl nadat u bent ingelogd; u kunt dan ook uw commentaar indienen. Inloggen is noodzakelijk zodat u van NEN ook een reactie krijgt op uw commentaar.

Taco van den Broek
Contactpersoon
Taco van den Broek
Sectorsecretaris Constructief Prefab, Bestrating, Stenen en Blokken