nieuwspagina

Nieuwe normserie NEN 6726 - toepassing van betonproducten in constructies - voor commentaar

Auteur: Bron: persbericht NEN Foto: Betonhuis 15 augustus 2023 Laatste update 24 augustus 2023

Er is een nieuwe normenserie voor aanvullende regels voor toepassing van vooraf vervaardigde betonproducten in betonproducten, zoals kanaalplaten en breedplaten. De norm NEN 6726 vervangt deels NVN 6525:2008. De normenserie NEN 6726 is nu beschikbaar voor commentaar.

Door de nieuwe norm krijgen marktpartijen in Nederland praktische handvatten voor de toepassing op hun betonproducten van internationale normen en kunnen bijvoorbeeld onbedoeld verkeerde interpretaties worden voorkomen. De nieuwe normontwerpen zijn in samenhang opgesteld met die uit de Eurocode-serie vooral NEN-EN 1992-1-1, NEN-EN 13670 voor de uitvoering van betonconstructies en de desbetreffende Europese productnormen voor vooraf vervaardigde betonproducten.

Rol Betonhuis Constructief Prefab

De werkgroepen voor Breedplaten en Kanaalplaten van Betonhuis Constructief Prefab hebben het afgelopen jaar veel kennis geleverd voor het opstellen van deze normenserie. In de nabije toekomst zal de serie nog worden uitgebreid met delen voor combinatie- en ribbenvloeren.

De ontwerpnormen zijn voor commentaar gepubliceerd op de website van de NEN. Er kan tot 1 november 2023 via deze webpagina commentaar worden ingeleverd.

Meer informatie

Taco van den Broek
Contactpersoon
Taco van den Broek
Sectorsecretaris Constructief Prefab, Bestrating, Stenen en Blokken