nieuwspagina

Wakker liggen van de fundering van je woning

Auteur: Taco van den Broek 7 januari 2020 Laatste update 3 februari 2020

Woningen die gebouwd zijn na 1980 hebben vrijwel allemaal een fundering van beton. Maar voor die tijd werden er vooral houten palen gebruikt. Naar schatting hebben 120.000 huishoudens in Rotterdam een houten paalfundering. Een houten paalfundering kan worden aangetast door bijvoorbeeld bacteriën, te weinig of te korte palen of door negatieve kleef (wanneer grond aan de palen hecht en de palen naar beneden trekt). 

Funderingsproblemen bij houten palen

Een andere, veelvoorkomende oorzaak van funderingsproblemen bij houten palen is paalrot, een schimmelaantasting die veroorzaakt wordt door een te lage grondwaterstand. "Inwoners hebben vaak het idee dat de gemeente de grondwaterstand kan reguleren, maar dat is niet zo," aldus mevrouw Coevert, adviseur bodemdaling en funderingsproblematiek bij de gemeente Rotterdam in dit artikel op Gemeente.nu. Binnen de erfgrens is het je eigen verantwoordelijkheid. "Je kunt de gemeente voor de rechter dagen, maar maakt niet veel kans." Coevert heeft niet alleen in haar werk te maken met funderingsproblemen, maar ook bij haar eigen woonhuis. Anderhalf jaar na aankoop van haar appartement kwam ze erachter dat er wel eens iets mis zou kunnen zijn met de fundering. Daar heeft ze nachten van wakker gelegen. Haar buren stemden er uiteindelijk mee in om collectief funderingsonderzoek uit te voeren. Daaruit bleek dat funderingsherstel op korte termijn onvermijdelijk was voor alle 23 huiseigenaren. "Het lijkt een technisch probleem maar is feitelijk een sociaal en financieel probleem omdat de kosten zo fors zijn. En het moet met het hele blok worden aangepakt. Dus heel veel stappen doorlopen die steeds weer voor iedereen goed moeten zijn," licht Coevert toe. "Funderingsherstel kost gemiddeld 80.000 euro per pand. Dat raakt mensen diep in de portemonnee. Met alle gevolgen van dien. Als eigenaren niets doen, verzakt de woning en komen er scheuren in muren en gevels. In het ergste geval worden woningen ontruimd en uiteindelijk gesloopt. De kosten? Die zijn voor de huiseigenaar." 

Beton als oplossing

Vooraf vervaardigde betonnen paalkoppen kunnen een oplossing zijn, maar beter was het om meteen betonnen heipalen te gebruiken om problemen te voorkomen. Meer informatie hierover? Neem contact op met Taco van den Broek via taco.vandenbroek@betonhuis.nl