nieuwspagina

Riolering van beton kan langer dan 100 jaar meegaan

Auteur: Annemiek Houtman, beeld "Bron: stichting Noordwijkerhout Van Toen" 8 mei 2019 Laatste update 13 mei 2019

Dat blijkt uit een recent onderzoeksrapport, dat werd opgesteld door het Zweedse agentschap voor watermanagement. Dit onafhankelijke onderzoek bevestigt de duurzaamheid van riolering van beton. De uitgevoerde CCTV inspecties tonen aan dat een groot gedeelte van de Zweedse rioleringssystemen, die meer dan 100 jaar geleden werden aangelegd, nog steeds goed functioneren. Deze bevindingen staan niet op zichzelf: ook elders in Europa zijn vergelijkbare praktijkvoorbeelden voorhanden.

Innovaties maken riolering van beton nog duurzamer

Dankzij technologische innovaties zijn de productvariëteit en de ruimte voor maatwerk fors toegenomen. Onderzoek naar de samenstelling van beton draagt bij aan de kwaliteit van het product, de reductie van de CO2 uitstoot en aan de vermindering van het energiegebruik. Een aansprekende innovatie betreft het zelfverdichtend beton. Zelfverdichtend beton hoeft niet te worden getrild. Dat kost minder energie en levert als voordeel op dat stroomprofielen naar wens van de afnemer meegegoten kunnen worden. Ook leidt deze toepassing tot minder kosten voor reiniging en onderhoud. Dit levert een directe bijdrage aan de economisch meest verantwoorde investering.

Samenwerking is de sleutel

In Zweden hebben ketenpartijen de handen in een geslagen om het rioleringsstelsel van de toekomst nog duurzamer te maken. In deze samenwerking wordt gestreefd naar een levensduur van 150 jaar. Deze ambitie maakt een gefaseerde aanpak van het nationale vervangingsvraagstuk mogelijk; een vraagstuk dat zich ook in Nederland gaat aandienen. Daarom zet Betonhuis Riolering in op innovatie en verduurzaming en op verdergaande samenwerking van partijen in de keten. Want levensduur hebben we samen in de hand: beginnend met een gepast ontwerp, de keuze voor de geschikte (beton) producten; met de kwaliteit van de uitvoering tijdens de aanleg van het riool, sturing op het gebruik en (preventief) onderhoud. Dit zijn factoren die opdrachtgevers, aannemers en leveranciers gezamenlijk kunnen beïnvloeden.