Vanzelfsprekend gezond en veilig

Auteur: Henk Schuur 13 januari 2020

Al jaren wordt er in onze industrie gewerkt aan de gezondheid en veiligheid van de medewerkers. Gedurende de afgelopen jaren is het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers aantoonbaar verbeterd. Tegelijkertijd constateren we dat de aandacht voor gezondheid en veiligheid af en toe wat wegzakt, vooral waar het gaat om het aanspreken van medewerkers op onveilig gedrag. 

Project Vanzelfsprekend gezond en veilig

Daarom zijn we gestart met het project Vanzelfsprekend gezond en veilig. We krijgen hiervoor subsidie vanuit het Programma Eerlijk, Gezond en Veilig werk van het ministerie van SZW. Dit programma faciliteert branches en bedrijven met een gezamenlijke aanpak waarbij goede praktijken worden gedeeld en ontwikkeld. De volgende bedrijven doen mee aan het project: IJB Groep, VBI, Rouwmaat, Orion Beton, Fydro, Struyk Verwo, HCI, Byldis, Lammers Beton, Thijssen-Den Brok en Geelen Beton.

Dialoog centraal

In het project Vanzelfsprekend gezond en veilig staat de dialoog centraal. Leidinggevenden op het niveau van teamleiders, voormannen en productieleiders gaan de dialoog gebruiken als een hulpmiddel waarmee zij stap voor stap kunnen werken aan onderling vertrouwen en gezamenlijk verantwoordelijkheid als het gaat om gezond en veilig werken. Door mensen in de bedrijven te leren de dialoog te voeren, gaan we een grotere bewustwording krijgen van de oorzaken van weerstand of gewoonten om niet te veranderen. Het project bestaat uit masterclasses en werkplaatsen. Er doen twaalf bedrijven mee aan het project.

Bijeenkomsten

Op 13 januari 2020 organiseerde Betonhuis een conferentie als start van het project. Onze voorzitter, Rob van Gijzel, opende de bijeenkomst: "Het grote probleem bij dit onderwerp is dat veel bedrijven al heel wat bereikt hebben. Daardoor denk je dat het allemaal wel goed is zo, terwijl het altijd nóg beter kan. Zeker als je kijkt naar het behouden van bestaand personeel en het werven van nieuw personeel." Tijdens de startconferentie kregen de deelnemende bedrijven alvast een voorproefje van de trainingen en van de werkplaatsen. Er heerste een bijzonder positieve sfeer van betrokkenheid en een wil om er samen iets van te gaan maken. Lees het verslag van de bijeenkomst (alleen voor leden Betonhuis). 

Op 28 januari 2020 was er een zogeheten werkplaats. Bij de werkplaatsen 'sleutelen' de bedrijven aan hun eigen project: waar loopt het gesmeerd en waar moet nog olie bij? Lees het verslag van de werkplaats (alleen voor leden Betonhuis). 

Begin februari waren er drie dialoogtrainingen voor de deelnemende bedrijven. Daarbij werd onder andere ingegaan op vier verschillende manieren van luisteren en op het belang van doorvragen. 

Meer weten? 

Neem contact op met Henk Schuur via henk.schuur@betonhuis.nl