nieuwspagina

Dialoogmiddelen Project Vanzelfsprekend gezond en veilig

Auteur: Anja van den Bogaart Foto: Naomi Heidinga 22 mei 2021 Laatste update 14 maart 2023

Betonhuis is begin 2020 gestart met het project Vanzelfsprekend gezond en veiligDit project heeft als doel om door middel van de dialoog het veiligheidsbewustzijn in de bedrijven op een hoger plan te brengen en een blijvende gedagsverandering van de medewerkers te realiseren, zodat gezond en veilig gedrag vanzelfsprekend wordt.

In dit project is stap voor stap gewerkt aan het onderlinge vertrouwen en aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid van medewerkers voor een veilige en gezonde werkomgeving. Twaalf bedrijven van leden van Betonhuis hebben deelgenomen aan dit project. We krijgen hiervoor subsidie vanuit het Programma Eerlijk, Gezond en Veilig werk van het ministerie van SZW. Dit programma faciliteert branches en bedrijven met een gezamenlijke aanpak waarbij goede praktijken worden gedeeld en ontwikkeld

Dialoog centraal

In het project Vanzelfsprekend gezond en veilig staat de dialoog centraal. In zes bijeenkomsten werd er gesleuteld aan eigen projecten, en werden dialoogtrainingen gehouden waarin werd ingegaan op verschillende manieren van luisteren en doorvragen. Daarnaast hebben de deelnemende bedrijven hulpmiddelen ontwikkeld die helpen bij het voeren van de dialoog over gezond en veilig werken. Deze werden toegestuurd aan de deelnemende bedrijven om ze te testen. De reacties hierop stemden zeer positief, bleek uit de slotbijeenkomst die op 22 april 2021 plaats vond. De dialoogmiddelen zijn voor alle betoncentrales en fabrikanten van betonproducten in Nederland beschikbaar. Voor leden van Betonhuis zijn hieraan geen kosten verbonden. De middelen zijn te downloaden of aan te vragen via onderstaand bestelformulier.

 

Betonhuis - Dialoogmiddelen Gezond en Veilig

Een greep uit de ontwikkelde dialoogmiddelen voor het project Vanzelfsprekend Gezond en Veilig

Beschikbare dialoogmiddelen

 

Kieswijzer Dialoogmiddelen

In het project zijn verschillende middelen ontwikkeld om de dialoog in het bedrijf op gang te brengen. Deze kieswijzer geeft inzicht in wanneer en voor wie welk middel geschikt is.

Download Kieswijzer Dialoogmiddelen

 

Brochure Communiceren op de werkvloer – samen in dialoog

Veilig en vlot samenwerken staat of valt met goede communicatie. Naar elkaar luisteren – echt luisteren! – elkaar begrijpen en respecteren vormen hiervoor de basis. Maar hoe doe je dat? Deze brochure geeft een samenvatting van de lessen die zijn geleerd in de dialoogtrainingen.

Download Brochure Communiceren op de werkvloer – samen in dialoog

 

Brochure Tips voor het verbeteren van de communicatie op de werkplek tussen anderstaligen

In de betonindustrie wordt met grote regelmaat gewerkt met mensen die niet de voertaal spreken die op de werkvloer geldt. Deze ‘anderstaligen’ verdienen bijzondere aandacht in het bedrijf als het om gezond en veilig werken gaat. Dit document bevat tips over communicatie met anderstaligen.

Download Brochure Tips voor het verbeteren van de communicatie op de werkplek tussen anderstaligen

 

Tips voor het goede gesprek

Tipkaartjes met spelregels voor een goed gesprek.

Download Tipkaartjes Spelregels voor het goede gesprek

 

Kletspot

Betonhuis heeft een Kletspot ontwikkeld om de dialoog over veilig en gezond werken een zetje te geven en die gebruikt kan woden door het hele bedrijf heen. De Kletspot bevat 60 kaartjes met vragen. Er zijn ook lege kaartjes, waar eigen vragen op geschreven kunnen worden.

Download Handleiding Kletspot

 

60 vragenkaarten in een Kletspot / digitaal als ppt

Op 60 kaartjes voor de Kletspot staan vragen over gezond en veilig werken. De vragen kunnen op verschillende momenten en verschillende locaties in de fabriek worden gebruikt om een gesprek over gezond en veilig werken op gang te brengen. Aanvullende sets met kaartjes kunnen los van de Kletspot besteld worden.

Download 60 vragenkaartjes

 

Het is ook mogelijk de vragen via een beeldscherm te presenteren, daarvoor is een PowerPoint-presentatie ontwikkeld waarin deze vragen digitaal kunnen worden voorgelegd. De presentatie is als pdf te downloaden.

Download de 60 vragenkaartjes als presentatie

 

Dialoogkaart

Met de dialoogkaart kom je in vijf stappen tot een goed gesprek over veilig en gezond werken. Deze kaart kan worden gebruikt voor een dieper gesprek.

Download Dialoogkaart

 

Gesprekskaarten

Door te luisteren, samen te vatten en door te vragen voer je functionele gesprekken over gezond en veilig werken. Deze kaarten bieden een handvat voor een goed gesprek.

Download Gesprekskaarten

 

Zakkaartje Aanspreken

Hoe spreek je iemand aan als je iemand ziet in een gevaarlijke of ongezonde situatie. Aanspreken is niet bedoeld als aanvallen of verwijten, maar juist als collegiale hulp om ongevallen of ziekte te voorkomen.Dit kaartje biedt hiervoor handige tips.

Download Zakkaartje Aanspreken

 

Naar Bestelformulier voor het bestellen van fysieke dialoogmiddelen.