kennispagina

Belangenbehartiging

Auteur: Remco Kerkhoven Foto: Betonhuis 5 november 2018 Laatste update 6 juli 2023

De belangenbehartiging van het Betonhuis is voornamelijk gericht op het beïnvloeden van de regelgeving met betrekking tot beton die het individuele bedrijfsbelang te boven gaan en vragen om een gemeenschappelijke benadering. Betonhuis en de aangesloten sectoren maken zich ook sterk in de sociale aangelegenheden en pensioenen. Daarnaast laat Betonhuis zich horen in bredere dossiers die betrekking hebben op ‘de bouw’ zoals in het Grondstoffenakkoord, Stikstof en Betonakkoord.  

Oplossen van maatschappelijke vraagstukken

Betonhuis volgt ontwikkelingen op politiek en maatschappelijk vlak en komt in actie daar waar de belangen van de aangesloten bedrijven versterkt kunnen worden. Betonhuis positioneert de cement en betonsector als een industrie die bijdraagt aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken. De industrie heeft alles in huis om tegen aanvaardbare kosten op duurzame en energiezuinige wijze te bouwen, Nederland beter te helpen beschermen tegen het water en het mobiliteitsprobleem te verminderen. Betonhuis zorgt er samen met andere partijen voor dat de sector de ruimte krijgt, zowel beleidsmatig, financieel als in praktische zin, om deze rol te vervullen. 

Complex en dynamisch krachtenveld

Betonhuis en haar leden functioneren in een complex en dynamisch krachtenveld. De brancheorganisatie zelf kent een informatiestructuur waardoor issues worden benoemd en standpunten worden bepaald. De onderwijsinstellingen en de Betonvereniging zijn voor Betonhuis belangrijk o.a. als partners in het realiseren van goed betononderwijs. Betonhuis werkt in de belangenbehartiging nauw samen met andere branches en koepelverenigingen en EPPA. Niet alleen voor de coalitievorming maar ook voor het afstemmen van standpunten en het vergaren van informatie. Kennisontwikkeling is van groot belang voor de industrie. De kennisinstellingen als kraamkamers voor nieuwe ontwikkelingen. Marktpartijen, niet zijnde de branches, zijn vooral belangrijk in de communicatie vanuit het Betonhuis en Sectoren. De interne en externe communicatie is gericht op een brede doelgroep. Waar nuttig en nodig werkt het Betonhuis dan ook samen met andere organisaties en verenigingen die actief zijn in de Haagse politieke arena en organisaties op het gebied van de bouw en de bouwtoelevering. 

De collectieve belangenbehartiging betreft o.a.:

  • Sociale aangelegenheden;
  • Bouwmarkt (marktontwikkeling, wet- en regelgeving, ICT, KAM, technisch onderzoek);
  • Arbeidsmarkt en Arbocatalogus;
  • Imagoverbetering;
  • Ketensamenwerking;
  • Beton voor een duurzame samenleving
  • Ondersteuning ondernemerschap en innovatie
  • Individuele belangenbehartiging.
joost_li.jpg
Contactpersoon
Joost Struijk
Directeur a.i. i.v.m. vacature voorzitter