kennispagina

Beton in de woningbouw

Een betonnen casco betekent voor de bewoner gezond, comfortabel en veilig wonen. Voor de architect biedt beton veel eigenschappen die de basis zijn voor kwalitatief hoogwaardige woningen met hoge ontwerpvrijheid, terwijl de bouwkosten van in het werk gestorte woningbouwcasco's door het snelle bouwproces laag zijn.

Nagenoeg elke vorm mogelijk, slank en licht bouwen

Voordeel Omschrijving 
Ontwerpvrijheid Nagenoeg elke vorm mogelijk, slank en licht bouwen. 
Vrije indeelbaarheid Hoge stabiliteit, spelen met tussenwanden. 
Constructieve kwaliteiten Monoliet, grote stijfvastheid, geen stabiliteitswanden en hoge brandwerendheid. Veel betonsamenstelling mogelijk naar prestatie-eisen. 
Hoge energieprestaties Thermisch Actief Bouwen .
Geïntegreerde installaties  Geen radiatoren, LTV, plintgoten.
Hoog comfortgehalte Geluidkwaliteit, luchtkwaliteit en lichtkwaliteit.
Duurzaam Lage CO2 betonmortel, Keurmerk CSC.

Ontwerpvrijheid betonnen casco

Bij het ontwerpen van een woning streeft een architect naar een zo groot mogelijke ontwerpvrijheid en flexibiliteit. Ook de aanpasbaarheid wordt meegenomen, zodat de levensduur van woningen aanzienlijk wordt verlengd. Nagenoeg elke vorm van een in het werk gestort betonnen casco kan worden gemaakt. Gebogen en tapse vormen, inspringende woningen en gevarieerde woningbreedtes en -dieptes. Zodra enige repetitie binnen een project mogelijk is, kan een optimale prijs/kwaliteitverhouding worden gerealiseerd. Ook voor kelders of ondergrondse garages is bouwen met beton het ideale bouwsysteem.

Vrije indeelbaarheid betonnen casco

Binnenwanden van betonnen woningen hebben meestal geen dragende functie. Een woning kan daardoor op elke gewenste manier worden ingedeeld. Voor de stabiliteit heeft het casco geen dragende dwarswanden nodig. Door de plattegrondvrijheid houdt de ontwerper rekening met de individuele wensen van de bewoners. Zij kunnen tot in een laat stadium van het bouwproces invloed uitoefenen op het ontwerp en de indeling van de woning. 

Constructieve veiligheid betonnen casco 

Monoliete constructies van een in het werk gestort betonnen woningcasco hebben een grote stijfheid en een hoge brandwerendheid. Bij woningen met massieve wanden worden geen stabiliteitswanden toegepast. Bovendien hoeven de wanden doorgaans niet te worden gewapend. Door de stijfheid van het casco zijn vervormingen minimaal. Sparingen in wanden en vloeren vergen nauwelijks aanvullende maatregelen. Bijzondere vormen, zoals gebogen wanden of vormen, zijn vanuit constructief oogpunt geen probleem. Beton is in veel sterkten samen te stellen en dat biedt veel mogelijkheden.  

Energieprestaties betonnen casco

Een betonnen casco heeft een thermisch comfort. De schommelingen in de temperatuur binnen de woning zijn gering. Toepassing van lagetemperatuurverwarming (LTV) in de vorm van vloer- en wandverwarming zorgt voor een nog groter comfort. Bewoners waarderen de stralingswarmte en de hogere vloertemperatuur. Bij gebruik van LTV is er minder stofverplaatsing en minder kans op huisstofmijt. Dit resulteert in een gezonde leefomgeving.

Lagetemperatuurverwarming betonnen casco

Een betonnen casco nodigt uit voor een integraal ontwerp, waarbij van de specifieke eigenschappen van beton gebruikt wordt gemaakt. Lagetemperatuurverwarming (LTV) past uitstekend in een betonnen casco. In de praktijk wordt dit uitgewerkt met wand- en vloerverwarming of betonkernactivering (BKA). LTV past zeer goed bij energieconcepten met warmtepompen.

Kruipruimteloos bouwen betonnen casco

Een betonnen casco biedt de mogelijkheid voor kruipruimteloos bouwen. De problemen van vocht en ventileren van de kruipruimte worden hiermee voorkomen. Daarnaast bieden de SBR Referentiedetails voldoende mogelijkheden om met in het werk gestorte casco's koudebruggen en de daaraan gekoppelde vochtproblemen op te lossen en wordt een hoog kwaliteitsniveau bereikt.

Luchtkwaliteit betonnen casco

De maatvastheid van het bouwsysteem zorgt voor een grote luchtdichtheid van gevelconstructies. Daardoor ontstaat een betere beheersbaarheid van de ventilatie. Een goede kwaliteit ten aanzien van tocht wordt bereikt door het realiseren van een goede luchtdichtheid. Bij het storten van beton met bekisting is er sprake van een nauwkeurige maatvoering, waardoor aansluitingen goed luchtdicht kunnen worden uitgevoerd.

Lichtkwaliteit betonnen casco

Het binnenkomende licht en het uitzicht zijn afhankelijk van de oriëntatie van de woning en worden niet door het betonnen casco beïnvloed. De kopgevels van het project zijn geheel vrij indeelbaar en worden niet gehinderd door penanten of lateien. Daglichttoetreding kan op iedere plaats en met elke gewenste afmeting worden gerealiseerd. Het betonnen casco biedt hier dus grote flexibiliteit met een hoog kwaliteitsniveau.

Geluidkwaliteit betonnen casco

Een goede geluidwering draagt bij aan het wooncomfort. Met in het werk gestorte woningbouwcasco's kan een optimaal comfort worden waargemaakt. Bij toepassing van een ankerloze spouwconstructie wordt een hoger comfortniveau bereikt. De massa en stijfheid hebben bij gietbouwconstructies uitstekende geluidwerende eigenschappen. In het werk gestorte casco's hebben geen geluidlekken als gevolg van scheurvorming, foute montage of breuk.