nieuwspagina

Leidraad paspoorten voor bouw CB'23 voor commentaar

Auteur: Taco van den Broek 9 april 2020 Laatste update 15 september 2022

Ons grondstoffengebruik moet worden teruggedrongen. In 2023 wil de overheid daarom 100% circulair uitvragen. Voor de bouw betekent dit onder andere hoogwaardiger hergebruik van materialen, een andere aanpak in ontwerpen, produceren, bouwen en beheren van bouwwerken en een andere manier van samenwerken. Het bouwproces moet in haar totaliteit hervormd worden.

Platform CB’23

Alleen door de krachten te bundelen kan de transitie naar een circulaire bouweconomie werkelijk worden gerealiseerd. Daarom verbindt Platform CB’23 bouw-breed alle initiatieven, pilots en kennis rondom circulair bouwen met elkaar. CB’23 staat voor: Circulair Bouwen in 2023.

Leidraden

Er zijn twee actieteams: Paspoorten voor de bouw en Meten van circulariteit. Zij hebben gewerkt aan leidraden met afspraken voor de bouw. Door de brede sectorvertegenwoordiging van deelnemers aan de actieteams is er al een breed draagvlak voor de leidraden. Om het draagvlak te vergroten, is er een openbare consultatieperiode zodat alle betrokkenen bij circulair bouwen de mogelijkheid hebben om input te geven voor de leidraden 2.0. Deze 2.0 versies zijn een verdieping op het werk dat in 2019 is gepresenteerd. De conceptleidraden waarop commentaar gegeven kan worden zijn:

Materiaalpaspoort

Om hergebruik op materiaal-, product-, element- en gebouwniveau te bevorderen, worden paspoorten door verschillende partijen binnen de bouw gezien als een belangrijk middel om te komen tot een meer circulaire bouw. De Leidraad Paspoorten voor de bouw bevat een aanzet om te komen naar een standaardisatie van paspoorten voor de bouw. Er is aandacht besteed aan wie zou hier gebruik van willen maken op welk moment (rollen), randvoorwaarden, ‘Data Governance’, het managen van data etc.

Het onderwerp materiaalpaspoorten van bouwproducten heeft ook de aandacht van de politiek zo blijkt uit de brief van de minister naar de Tweede Kamer d.d. 8 oktober 2019.

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen en of opmerkingen ten aanzien van de leidraad Paspoorten voor de bouw? Dan kunt u contact opnemen met Taco van den Broek

N.B. Het team circulair ontwerpen van het Betonakkoord is betrokken geweest de leidraad voor het meten van circulariteit, klik hier voor meer informatie