kennispagina

Breedplaatvloeren - Bekistingsplaatvloer

De bekistingsplaatvloer is de officiële benaming van dit vloertype, die ook breedplaatvloer wordt genoemd. Dit komt omdat de geprefabriceerde, gecertificeerde plaatelementen tevens de functie van blijvende bekisting vervullen.

De breedplaatvloer varieert van 1.20 m tot 3.0 m

Het gewapende breedplaatvloerelement is voorzien van tralieliggers, die over de volledige lengte gedeeltelijk in het beton zijn gestort. Hieraan ontlenen de elementen hun voor het transport, hijsen en monteren benodigde sterkte en stijfheid. De breedplaatvloerelementen met een voorspanwapening behoeven geen tralieliggers over de volledige lengte. In deze elementen zorgt de voorspanwapening voor de vereiste stijfheid en sterkte. Tralieliggers kunnen desgewenst wel worden toegepast als supporten voor de bovenwapening. 

Breedplaatvloeren moeten voor het stellen, storten en verharden onderstempeld zijn. Door het selectie- en offerte traject van breedplaatspecificaties en onderstempelingssysteem te integreren, is het mogelijk besparingen en versnelling te realiseren.

Door de relatief grote hoeveelheid beton die nog op het werk moet worden aangebracht, en bij de gewapende variant de aanwezigheid van tralieliggers, kent de breedplaatvloer een grote vrijheid in het dimensioneren en positioneren van de watervoerende leidingen. Het benodigde leidingwerk kan in het werk direct op het breedplaatvloerelement, in het hart of bovenin de druklaag worden aangebracht en al dan niet bevestigd worden aan de - lage - tralieliggers dan wel op het geprefabriceerde bovennet. Ook zijn er varianten waarbij de leidingen al in de fabriek, in de betonschil, worden aangebracht. Voor de overige leidingen en kanalen biedt dit vloertype ten aanzien van het leidingverloop veel ruimte en flexibiliteit.

Vrijheid in afmeting en vorm

Breedplaatvloerelementen worden zowel geleverd in traditioneel gewapende als voorgespannen uitvoering en zijn voorzien van ingegoten tralieliggers. De breedte varieert van omstreeks 1,20 m tot 3,00 m. Overspanningen tot circa 10 m zijn mogelijk. Het productieproces van de breedplaatvloer is niet gebonden aan vaste of rechte vormen, zodat ook trapeziumvormen, cirkels en ovalen tot de mogelijkheden behoren. Om leidingdoorvoer achteraf te vereenvoudigen, kunnen de sparingen in de elementen van cellenbeton worden voorzien. Hierdoor zijn breedplaatvloeren universeel inzetbaar en flexibel.

Traditioneel gewapende breedplaatvloer 

Bij de traditioneel gewapende breedplaatvloer wordt de onderwapening opgenomen in de plaat. De doorgaande tralieliggers in de plaat hebben meerdere functies. Zo geven ze de plaat stijfheid tijdens de ontkisting, het transport en bij het aanbrengen van de betonspecie in het werk. Daarnaast dienen ze als afstandhouder voor de bovenwapening. Ook zorgen ze voor de verbinding tussen de platen en het gestorte beton.

Voorgespannen breedplaatvloeren

Met voorgespannen breedplaatvloeren is het onder andere mogelijk om slankere constructies te ontwerpen, grotere onderstempelingsafstanden te bewerkstelligen en geringere doorbuigingen te realiseren. Hiertoe wordt de traditionele wapening in de breedplaatvloer vervangen door voorgespannen strengen of draden.

Breedplaatvloeren met lichtgewicht elementen

Om het gewicht van de totale systeemvloer te reduceren, kunnen in de productiefase of in het werk lichtgewicht elementen tussen de tralieliggers worden geplaatst.

Bijzondere toepassingen

Strokenvloeren, puntvormig ondersteunde vloeren met en zonder kolomkoppen, kunnen ook als breedplaatvloer worden uitgevoerd. Voor het berekenen van strokenvloeren is op initiatief van de fabrikanten van breedplaatvloeren de CUR-aanbeveling 99: Strokenvloeren uitgebracht.

Optimalisatie breedplaatondersteuning

Omdat de onderplaat van de breedplaatvloer tevens de bekisting vormt (bekistingplaatvloer), wordt tijd en geld bespaard. De montage kan snel worden uitgevoerd doordat grote oppervlakken met één handeling worden afgedekt. Bovendien hoeft er minder wapening op de bouwplaats te worden aangebracht. Het eindresultaat is een massieve, monoliete vloer met hoge brandwerendheid en zeer goede geluidswerende eigenschappen. Op basis van een uitgebreide studie van Betonhuis Betonmortel, STIPB en VSB is gebleken dat een optimale ondersteuningsconstructie de aannemer 13% kan besparen.

Aantal stempelrijen en onderslagafstand

Het aantal stempelrijen in een woningbeuk wordt bepaald door de grenzen van de minimaal of maximaal toelaatbare onderslagafstand, in relatie tot de mogelijkheden van de breedplaatvloer en de mate van oplegging op de constructieve wand (wel of geen randstempels benodigd). Binnen een beukbreedte zijn verschillende aantallen onderstempeling mogelijk. Een steeds terugkomende vraag is hoeveel stempelrijen er in een woningbeuk gezet moeten worden om tot de goedkoopste situatie te komen. In de praktijk zal deze vraag neerkomen op de keuze voor 3, 4 of 5 stempelrijen in een beuk.

Besparingsmogelijkheden door optimalisatie

Economisch gezien is een breedplaatvloer het meest gunstig bij minder grote onderslagafstanden en dus meer stempelrijen. Beperking van de huur en arbeid van de ondersteuningsconstructie vraagt echter om zo weinig mogelijk stempelrijen en daarmee grotere onderslagafstanden. Het optimum wordt gevonden door de integrale benadering van de breedplaatvloer, de ondersteuning en de arbeid. Optimalisatie van de ondersteuningsconstructie en breedplaatvloer kan leiden tot een goedkopere vloer. Uit onderzoek blijkt dat één stempelrij minder al een besparing kan opleveren van 6%.

Wilfred Oosterling
Contactpersoon
Wilfred Oosterling
Adviseur Bouwtechnologie, KAM
Taco van den Broek
Contactpersoon
Taco van den Broek
Sectorsecretaris Constructief Prefab, Bestrating, Stenen en Blokken