kennispagina

Stortplan beton maken

Auteur: Remco Kerkhoven Foto: Betonhuis 7 november 2018 Laatste update 19 mei 2021

Het model stortplan maakt, naast de keuringsplannen en de V&G-aspecten, een essentieel deel uit van de werkvoorbereiding. Het kan worden onderverdeeld in: de uit te voeren onderdelen, de organisatie en communicatie en de procesbeheersing en werkomschrijvingen.

Hoofdlijnen model stortplan

  • Bestellen en afroepen van de betonmortel.
  • Logistiek aspect.
  • Inzet van mensen voor het verplaatsen en verdichten van de betonmortel.
  • Inzet van materieel voor het verplaatsen en verdichten van de betonmortel.
  • Bepaling van de stortvolgorde en routing per bouwdeel.
  • Bepalen van de stortsnelheid.
  • Controle.
  • Bekisting, het vochtig maken van een te droge ondergrond.
  • Oliën van de bekistingsdelen.

Voorbeeld model stortplan

Een werkplan wordt opgesteld om betonwerkzaamheden te analyseren, de stortmethode en de wijze van nabehandelen vast te stellen, om zodoende uitvoeringsfouten tot een minimum te beperken. 

  Hoofdstukken  Inhoud   
  Doel werkplan     
1 Model-voorblad    
2 De uit te voeren onderdelen    
3 Organisatie en communicatie Directie UAV, Hoofdaannemer, Onderaannemers en leveranciers, Onderaannemer/leverancier bekisting, Onderaannemer wapening, buig- en vlechtwerk, Onderaannemer/leverancier betonmortel en Onderaannemer betonverwerking (stortploeg), Contactpersonen, Vormen van overleg.  
4 Procesbeheersing en werkomschrijving    
4.1 Voorbereiding van uitvoering Tekenwerk, Planning, Werkvolgorde, Productnormen, Maatbeheersing, Certificaten.  
4.2 Werkomschrijvingen Bekisting, Wapening, Voorbereiding storten, Bestellen en leveren betonmortel, Tijdig bestellen en afroepen van de betonmortel, samenstelling, tijdstip van levering, hoeveelheid, tempo van levering, Logistiek aspect, aan- en afvoer truckmixers, het transport op de bouwplaats, kubel of pomp. Nabehandelen en nazorg beton.  
5 Keuringsplannen Bekisting, Wapening en Storten en verwerken van beton, Kwaliteitsdossier.  
6 V&G aspecten Veiligheidsmaatregelen conform het V&G-plan.   
7 Aandachtspunten en naslagwerken    
 
  Bron: Betonbouwgids