kennispagina

Werkvoorbereiding Beton

Auteur: Remco Kerkhoven Foto: Betonhuis 9 juli 2019 Laatste update 19 mei 2021

Voor het realiseren van in het werk gestort beton zijn betonmortel, bekisting en wapening nodig. Afhankelijk van de omvang, vorm en repetitie zijn er verschillende mogelijkheden in de uitvoering van beton. Een werkvoorbereider speelt in het voortraject een belangrijke rol in de planning van de werkzaamheden. 

Bespreek de betonsamenstelling

Bij het maken van een betonconstructie fungeren de in het bestek voorgeschreven eisen en de in de voorschriften vastgelegde waarden als uitgangspunt. Vooral betontechnologen van de bij Betonhuis aangesloten betoncentrales dragen bij aan een hoge betonkwaliteit tijdens de uitvoering, zodat wat er tijdens het ontwerp wordt bedacht ook op een degelijke en efficiënte manier wordt gerealiseerd. Het is daarom aan te raden om tijdens de werkvoorbereiding contact op te nemen met een betonmortelcentrale om vooraf de mogelijkheden van beton en de prestaties waaraan het materiaal moet voldoen te controleren. 

Belangrijkste normen

De meest voorkomende normen en voorschriften zijn vastgelegd in de bekende NEN-normen. Deze bevatten zowel constructie- als betonnormen. De specificaties van beton zijn omschreven in de norm NEN-206-1, aangevuld met de norm NEN 8005 voor de Nederlandse situatie. In deze norm staan o.a. begrippen als sterkteklasse, milieuklasse en consistentieklasse beschreven. Ook CUR-Aanbevelingen dragen bij aan de kennis voor toepassing van betonmortel. In de onderstaande tabel staan de belangrijkste normen en voorschriften voor betonconstructie.

Norm of Aanbeveling Korte omschrijving
Bron: Betonbouwgids 2012
NEN 6720 + A4  Voorschriften Betonconstructies (VBC) 
NEN 6702  Technische grondslagen voor betonconstructies - TGB 1990 - Belasting en vervorming 
NEN-EN 206-1  Voorschriften Betonmortel 
NEN-EN 1992-1-2 (nl)  Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies 
NEN 8005  Nederlandse aanvulling van NEN-EN 206-1 
NEN-EN 197 + A1  Cement 
NEN-EN 934-2 + A1  Hulpstoffen beton 
NEN 6008  Betonstaal 
NEN 6722  Voorschriften beton uitvoering (VBU) 
NEN-EN 13670  Het vervaardigen van betonconstructies 
NEN 5970 Bepaling druksterkte-ontwikkeling van jong beton op basis van gewogen rijpheid.
NEN 5989 Verhardingsproef met temperatuurregeling
NEN 5988 Verhardingsproef
NEN 2881 Maattoleranties voor de bouw
NEN 2886 Maximaal toelaatbare maatafwijking voor gebouwen
NEN 2888 Maximale maatafwijking voor het stellen van draagconstructies van gebouwen
NEN 3682 Maatcontrole in de bouw - Algemene regels en aanwijzingen
NEN 2743 Kwaliteit en uitvoering monolitisch afgewerkte betonvloeren en verharding
NEN 2747 Vlakheid van vloeroppervlakken
Aanbeveling CUR-100 Aanbeveling Schoon Beton

Let op: Normen NEN 6720 + A4 en NEN 6702 zijn voor werken in de uitvoering nog geldig, maar zijn vervallen. Meer informatie op www.nen.nl