nieuwspagina

In de hoogte zit de toekomst

Auteur: Cick Geers Foto: Mrs. Friday 25 oktober 2023

Hogere woongebouwen van prefab beton zijn geen uitzondering meer in ons land. Toch wordt de grens bij 70 meter getrokken. Moeten we, mede gezien de toenemende vraag naar (betaalbare) woningen, het niet hogerop zoeken? Ronald Keurntjes, directeur Bestcon, is die mening toegedaan. En hij vindt daarin een medestander in Robin van Gerwen, Hoofdontwerper Bouwconstructies bij adviesbureau WSP.

Van Gerwen: “Door toekomstbestendig te ontwerpen, creëren we een leefomgeving die gezond, groen en circulair is. Daarbij moet je verder gaan dan alleen het ontwerpen en uitwerken zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten. Wij houden er rekening mee dat de functie van een gebouw op den duur kan veranderen. We willen uitdagende en inspirerende oplossingen ontwikkelen die zowel zijn afgestemd op de toekomst als op de dag van vandaag. En binnen dat kader past prefab beton. We werken al langer met Bestcon, we geloven in de kracht van hoogbouw en in de mogelijkheden van prefab beton daarin. We kunnen de voorbeelden van het buitenland gebruiken als inspiratie voor onze bouwopgave. Net als daar wordt het ook in Nederland steeds aantrekkelijker om hoog te bouwen. Wij vragen ons daarbij overigens wel af of hoge gebouwen wel een vaststaande functie zouden moeten krijgen. Zit duurzaamheid ook niet voor een belangrijk deel in het adopteren van de toekomst?”

Robin van Gerwen, Hoofdontwerper Bouwconstructies adviesbureau WSP
Door toekomstbestendig te ontwerpen, creëren we een leefomgeving die gezond, groen en circulair is."

Hoger bouwen met prefab

Ronald Keurntjes knikt bevestigend. “Exact! We moeten meer naar bouwen om te laten staan en te herbestemmen. Een flexibele bestemming die voor de eeuwigheid gebouwd wordt; dat is pas duurzaam. Er kan hoger gebouwd worden om een oplossing te bieden aan het woningtekort. Er kunnen gebouwen gemaakt worden die kunnen worden hergebruikt en herbestemd. Vanuit dat oogpunt bekeken kan hoogbouw gewoonweg rendabeler!” Hij noemt als voorbeelden hoogbouw in Leiden (HOF36), Rotterdam (Grote Beer Alexandrium) in, Den Haag (Maanplein) en in Amsterdam (Oostenburgereiland).

Prefab hoogbouw van 250 meter 

Van Gerwen is van mening dat zelfs hoogbouw van 250 meter rendabel te krijgen is in prefab beton. “De huidige ‘grens’ van 70 meter is een grens ‘voor het gemak’. Daarboven moet alles zwaarder gedimensioneerd worden.” Duidelijk is dat er al gemeentes zijn die bestemmingsplannen aan het aanpassen zijn. Den Haag en Rotterdam werken aan skylines met gebouwen hoger dan 70 meter. Hoewel het hier wellicht deels uit prestigeoverwegingen kan zijn, speelt zeker de behoefte aan woningen een grote rol.

TU Eindhoven toetst proefmodellen 

Inmiddels is een onderzoek uitgevoerd naar gebouwen van meer dan 70 meter hoogte. Binnen WSP heeft Henri Mauritz (Structural Engineering & Design aan de TU Eindhoven) gedurende anderhalf jaar dit afstudeeronderzoek verricht onder begeleiding van professor Simon Wijte, TU Eindhoven en Bureau Hageman. De proefmodellen werden door Bestcon vervaardigd en vervolgens door de TU Eindhoven getoetst. Het onderzoek maakte duidelijk dat hoger bouwen binnen bereik ligt.

Prefab nu al duurzaam

Zowel Keurntjes als Van Gerwen zijn realistisch. “Natuurlijk worden we in Nederland geen Dubai of Abu Dhabi, maar ik geloof zeker in veel hogere woontorens en gebouwen dan we nu bouwen. Wanneer we dan ook veel meer gaan kijken naar bouwen voor de langere termijn en gebouwen met een herbestemming, kunnen we grote stappen zetten richting verdere verduurzaming. Ik zeg met nadruk verder want het moet me wel van het hart dat prefab beton ook nu al duurzaam is. Ik noem een schonere bouwplaats met veel minder overlast, minder transportbewegingen, remontabele bouw etc. etc. Kort en goed: prefab is klaar voor de toekomst.”

Dit artikel is, in aangepaste vorm, eerder verschenen in Cobouw, d.d. 18 september 2023.

#bouwenmomtelatenstaan

Taco van den Broek
Contactpersoon
Taco van den Broek
Sectorsecretaris Constructief Prefab, Bestrating, Stenen en Blokken