kennispagina

Parkeergarages

Auteur: Taco van den Broek 12 september 2019 Laatste update 11 mei 2021

Parkeergarages zijn niet meer weg te denken uit de hedendaagse stedenbouw. Het is de uitdaging om de ruimte die nodig is om efficiënt te kunnen parkeren te combineren met andere functies van gebouwen (zoals wonen, werken en recreëren). Met de grote diversiteit aan prefab betonproducten is elke soort parkeerfaciliteit te ontwerpen en te bouwen.
 

Standaard of maatwerk 

Veel fabrikanten beschikken over standaardconcepten, die meestal gericht zijn op een economisch optimum. Een dergelijk concept vormt altijd een goede basis voor een ontwerp van een garage. Vormgevers ontwerpen binnen de gegeven randvoorwaarden de algemene lay-out van de garage, de ingang, de ligging van de hellingbanen en de gevels. Hierdoor kunnen standaardgarages tot individuele bouwwerken met een eigen karakter worden omgevormd. Een aspect dat steeds meer aandacht krijgt, is het veiligheidsgevoel. Halflege, galmende en slecht verlichte parkeergarages met veel grote kolommen en onverwachte nissen en openingen worden niet op prijs gesteld door de gebruikers. Met juiste verlichting, grote kolomvrije overspanningen, overzichtelijke toegangswegen en een mooi ontwerp kan veel bereikt worden.
 

Voordelen van prefab beton 

De ontwerper begint doorgaans met een functionele analyse en met de vormgeving van een parkeergarage. Prefab betonfabrikanten krijgen regelmatig de vraag of ze daarbij willen meedenken. Als ze vroegtijdig in dit proces worden betrokken, kunnen de bouwmethode en het bouwproces worden geoptimaliseerd. Daardoor besparen de ontwikkelaar en de opdrachtgever tijd en geld.

Verder zit de waarde van prefab beton in de bouwsnelheid. Tijdens de bouw van bijvoorbeeld woningen of kantoren vindt de productie van de garage-elementen op een andere locatie plaats. Dan volgt er een korte intensieve montageperiode en is het totale project gelijktijdig klaar. De snelle realisatie zorgt voor minimale overlast voor de omwonenden: één stroom van vrachtwagens gedurende die weken, maar dan is alles achter de rug.

In het Handboek Prefab Beton staat meer gedetailleerde informatie over parkeergarages.