kennispagina

Overzicht Prefab beton krant

Auteur: Redactie Betonhuis 15 april 2019 Laatste update 14 april 2024

Een aantal keer per jaar geeft Betonhuis Constructief Prefab een themaspecial uit. Deze themaspecials 'Prefab beton krant' worden onder meer via de bouwkrant Cobouw verspreid. Bekijk de reeds verschenen uitgaven:

Prefab beton op hoog niveau (Nummer 32, december 2019) 

Met de verstedelijking, de schaarse stedelijke ruimte en de vraag naar woon-/werkruimte zit de oplossing in de hoogte. Hoe kun je snel en op een krappe bouwplaats bouwen? De projecten in deze uitgave onderstrepen de oplossingen die prefab beton voor (middel) hoogbouw aanreikt: secuur, levering ‘just in time’ en razendsnel. Het gaat om veelzijdige oplossingen om een passend antwoord te kunnen geven op de specifieke eisen van ieder project.

Veelzijdig prefab beton (Nummer 31, september 2019)

Prefab beton draagt bij aan functionele en esthetische oplossingen binnen bouwprojecten. In Beton Krant 31 (september 2019) besteden we aandacht aan een aantal iconische projecten van internationale allure.

Functioneel en veelzijdig (Nummer 30, mei 2019)

Prefab beton bewijst dag in dag uit hoe het op een veelzijdige manier bijdraagt aan functionele oplossingen binnen bouwprojecten. In dit themanummer wordt stilgestaan bij de raakvlakken van esthetiek, techniek en functionaliteit.

Duurzaamheid (Nummer 29, december 2018)

Echte duurzaamheid bewijst zich iedere dag en tot in lengte van dagen. Dat vereist vooraf goed denkwerk en doorzettingsvermogen om het beste betaalbaar te maken. Prefab beton is vaak de sleutel voor succes als het gaat om bouwen aan een duurzame comfortabele leefomgeving voor wonen, werken en recreatie.

Duurzaam Prefab beton (Nummer 28, september 2018)

Prefab beton biedt tal van praktische, technische en economische voordelen. Bij de productie is er nauwelijks sprake van ‘waste’ om de eenvoudige reden dat geprefabriceerde betononderdelen op maat worden gemaakt. Gebouwen gaan lang mee. Grote betonelementen zijn makkelijk te hergebruiken. Beton is ook nog eens oplossingsgericht, denk maar eens aan de buffering van warmte- en koudeopslag waarmee het energieverbruik lager komt te liggen.

De schoonheid van prefab beton (Nummer 27, mei 2018)

Prefab beton biedt tal van praktische, technische en economische voordelen. Maar ook esthetische mogelijkheden liggen ten grondslag aan de keuze voor deze oplossingsrichting. In deze editie gaan we dieper in op de positieve bijdrage van prefab beton als we bijvoorbeeld spreken over de vrijheid van ontwerp en uiteindelijke ‘beeldkwaliteit’ van de projecten. Laat u ook nu weer inspireren door voorbeelden uit de praktijk waar prefab beton een doorslaggevende bijdrage heeft geleverd aan de schoonheid als onderdeel van het succes van het project.

Krachtig prefab beton 2 (Nummer 26, januari 2018)

Slimme toepassingen, aandacht voor de omgeving, betere beheersing van kosten en risico’s. Vrijheid van ontwerp en geborgde kwaliteit van het eindresultaat. Actuele thema’s waar prefab beton bewezen oplossingen biedt. In de vorige editie over ‘krachtig prefab beton’ stonden de praktische voordelen centraal. In deze editie is verder ingezoomd op ook de esthetische kracht die binnen handbereik is. Laat u ook nu weer inspireren door voorbeelden uit de praktijk waar prefab beton een doorslaggevende bijdrage heeft geleverd aan het succes van het project.

Krachtig prefab beton 1 (Nummer 25, november 2017)

Krachtig prefab beton Slimme toepassingen, aandacht voor de omgeving, betere beheersing van kosten en risico’s. Vrijheid van ontwerp en geborgde kwaliteit van het eindresultaat. Actuele thema’s waar prefab beton bewezen oplossingen biedt. In dit themanummer kunt u zich laten inspireren door voorbeelden uit de praktijk waar prefab beton een doorslaggevende bijdrage heeft geleverd aan het succes van het project.

Ontwikkelend prefab beton (Nummer 24, juni 2017)

Een projectontwikkelaar sprak eens: “ik heb het mooiste beroep op aarde, het gaat bij mij zelden over de prijs en altijd over waarde.” In dit themanummer staan we stil bij de meerwaarde in de praktijk door te kiezen voor oplossingen op basis van prefab beton. Ook informeren wij u over een aantal nieuwe ontwikkelingen vanuit de industrie die inspelen op actuele thema’s.

Eigentijds prefab beton (Nummer 23, november 2016)

In deze editie wordt ingezoomd op proces en gebruiksvoordelen van prefab beton. De huidige generatie prefab oplossingen biedt een scala van mogelijkheden als we kijken naar ontwerpvrijheid, vormvrijheid, gebruikswaarde en duurzaamheidsaspecten. Prefab beton borgt tegelijkertijd kwaliteit van product en uitvoering. In deze editie wordt voor een aantal projecten ingezoomd op deze facetten.

Vanzelfsprekendheid (Nummer 22, juni 2016)

In veel toepassingen is de keuze voor prefab beton ingegeven door bijvoorbeeld bouwsnelheid, logistieke, esthetische en economische aspecten. Maar prefab beton staat ook aan de basis van ‘vanzelfsprekende zaken’ die u er ‘vanzelf’ bij krijgt. Neem BIM, dat valt of staat met de voorspelbaarheid van materialen. En hogere bouwsnelheid draagt bij aan minder overlast voor de omgeving. Voorts dragen aanpasbaarheid en levensduur direct bij aan rendement maar ook aan duurzaamheid. In deze uitgave sprekende voorbeelden van dit soort vanzelfsprekendheid.

Betrouwbaar prefab beton (Nummer 21, januari 2016)

Gebouwen zijn in essentie bedoeld om te gebruiken. Voor een optimaal gebruik worden vooraf talloze beslissingen genomen die uitstraling, aanpasbaarheid en kosten in goede banen leiden. Maar al te vaak blijkt dat de voorspelbaarheid en productvoordelen van prefab beton hierin een sleutelrol vervullen. In deze editie wordt voor een aantal projecten teruggekeken naar de mate waarin de beoogde voordelen ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd in de dagelijkse praktijk.

Betrouwbaar prefab beton (Nummer 20, oktober 2015)

In deze editie wordt ingezoomd op het aspect betrouwbaarheid van prefab beton. Het had ook voorspelbaarheid kunnen heten omdat heel veel betrouwbaarheidsfactoren echt tot zijn recht komen als je vooraf garanties kunt afgeven. Laat u inspireren door de beschreven praktijksituaties en achterliggende redenen bij ieder project om voor een oplossing met prefab beton te kiezen.

Esthetisch en functioneel (Nummer 19, april 2015)

Prefab beton kom je in het straatbeeld op soms onverwachte plaatsen tegen. Dat wil zeggen dat je het als passant vaak niet eens herkent als prefab beton. Wat je als passant wel ervaart is de esthetische uitstraling van een gebouw. Ontwerpende partijen maken daarom slim gebruik van de verfraaiende kracht van beeldbepalende elementen voor onderdelen die op zichzelf toch al noodzakelijk waren. Heel oneerbiedig wordt die categorie vaak ‘klein prefab’ genoemd. In deze uitgave tonen wij u de esthetische kracht van deze functionele gebouwonderdelen.

Meerdere functies tegelijk (Nummer 18, december 2014)

Prefab betonelementen worden vaak bezien vanuit hun primaire (constructieve) functie. In de praktijk blijkt echter dat diezelfde onderdelen gelijktijdig ook een andere rol vervullen. Zo kunnen prefab vloersystemen onderdeel zijn van het klimaatsysteem. Heipalen dragen gebouwen én kunnen een energiebron vormen. Constructieve oplossingen krijgen een architectonisch uiterlijk. Zo worden pijlers fraai gevormd en zijn dragende gevels meteen ook de siergevel. Of functionele galerijen en balkons die door hun esthetische vormgeving de uitstraling van een gebouw bepalen. In deze uitgave voorbeelden van deze ‘dubbelfuncties’.

Onzichtbaar (Nummer 17, september 2014)

Prefab beton levert een belangrijke bijdrage aan projecten, zowel in de B&U als GWW sector. Waar in veel gevallen die rol zichtbaar blijft wanneer het project in gebruik is, daar bewijzen veel prefab betonelementen en -producten hun waarde volledig of gedeeltelijk aan het zicht onttrokken. Heipalen, kelder, duiker onder de weg, elementen onder de begroeiing van een ecoduct en zo zijn er talrijke voorbeelden van prefab beton ‘op de achtergrond’. Terwijl het nadrukkelijk op de voorgrond stond bij de toepassing om reden van kwaliteit, kosten, snelheid, constructie, uitvoeringstechniek et cetera. Een bewuste keuze voor prefab beton met al z’n voordelen. Die voordelen blijven tellen, ook al is het prefab beton fysiek onzichtbaar.

Mobiliteit (Nummer 16, mei 2014)

Ook voor mobiliteit biedt prefab beton een scala aan oplossingen. Laat u inspireren!

Prefab beton in de Gevel (Nummer 15, januari 2014)

Deze uitgave gaat over de nuttige bijdrage van prefab beton toegepast als gevelmateriaal.

Binnenstedelijk bouwen - deel IV (Nummer 14, oktober 2013)

Deel 4 van de special over de nuttige bijdrage van prefab beton in de binnenstedelijke omgeving.

Binnenstedelijk bouwen - deel III (Nummer 13, juni 2013)

Deel 3 van de special over de nuttige bijdrage van prefab beton in de binnenstedelijke omgeving.

Binnenstedelijk bouwen - deel II (Nummer 12, december 2012)

Deel 2 van de special over de nuttige bijdrage van prefab beton in de binnenstedelijke omgeving.

Binnenstedelijk bouwen - deel I (Nummer 11, september 2012)

Deel 1 van de special over de nuttige bijdrage van prefab beton in de binnenstedelijke omgeving.

Prefab beton in de GWW (Nummer 10, maart 2012)

Een special over gebruik van prefab beton in de openbare ruimte.

Parkeeroplossingen (Nummer 9, oktober 2011)

Ook voor parkeren biedt prefab beton een breed scala aan oplossingen.

Binnenklimaat (Nummer 8, juni 2011) 

Deze uitgave zoomt in op de voordelen van prefab beton op het binnenklimaat van woningen en gebouwen.

Prefab in de gevel (Nummer 7, december 2010)

Deze uitgave gaat over de mogelijkheden van prefab beton in de gevel.

Casco's en hoogbouw (Nummer 6, juni 2010)

Deze uitgave gaat over casco's, hoogbouw en gevels van prefab beton.

Bruggen en Viaducten (Nummer 5, april 2010)

De nadruk in deze uitgave ligt op bruggen en viaducten van prefab beton.

ZVB in prefab (Nummer 4, november 2009)

De afgelopen 10 jaar heeft er veel ontwikkeling plaats gevonden op het gebied van zelfverdichtend beton. Deze uitgave neemt u mee langs de mogelijkheden en toepassingsgebieden van 'ZVB'.

Mobiliteit (Nummer 3, september 2009)

Wat zijn de voordelen van Prefab beton op het gebied van mobiliteit?

Betonkernactivering - Energie (Nummer 2, mei 2009)

De nadruk in deze uitgave ligt op de voordelen en mogelijkheden van prefab beton in relatie tot betonkernactivering.

Fundering - Heipalen (Nummer 1, oktober 2008)

De voordelen van prefab beton als funderingsmateriaal.

 

Taco van den Broek
Contactpersoon
Taco van den Broek
Sectorsecretaris Constructief Prefab