nieuwspagina

Slanker ontwerp voor betonnen vloersysteem met zware belasting

Auteur: Cick Geers Foto: Haitsma 25 maart 2024 Laatste update 14 april 2024

Wat voor appartementsgebouwen geldt, geldt zeker ook voor de distributiecentra: in de hoogte zit de toekomst. Door minder grond te bebouwen en de ruimte in de hoogte te zoeken, kunnen we duurzamer bouwen. Voor de grote(re) belasting die dat met zich meebrengt is een oplossing voorhanden: een prefab betonnen N-ligger. Prefab beton zorgt voor standaard al voor de snelle bouwtijd; het product zelf is zo uitgevoerd dat het zowel een grote overspanning als een zware belasting aan kan.

De N-ligger van producent Haitsma, lid Betonhuis Constructief Prefab, is een prefab betonnen vloersysteem dat bestaat uit een dunne bovenflens en twee voorgespannen ribben aan de onderzijde. De naam is ontleend aan de vorm van het element: een duidelijke ‘N’. Met de ligger kunnen grote overspanningen tot 22 meter worden gehaald. Dit biedt mogelijkheden voor meerlaagse distributiecentra, waar een vrije indeelbaarheid gewenst is en er dus geen verstorende kolommen aanwezig moeten zijn. De vorm en de wapening in de verticale ribben zorgen ervoor dat de ligger de gewenste stijfheid heeft.

De hoogte in

Het vrieshuis Moerdijk heeft een opslagcapaciteit voor ca. 66.000 palletplaatsen en is voorzien van verrijdbare stellingen. Het bijzondere aan dit project is de tussenvloer van de expeditie die 16 meter overspant en belast kan worden met een nuttige belasting van 3.500 kg/m2; geen enkel kunstwerk in Nederland wordt hierop uitgewerkt. In dit project is deze nieuwe ligger geïntroduceerd. Volgens Hendrik Herder van producent Haitsma is het in het Noord-Brabantse Moerdijk gebouwde vrieshuis een mooi voorbeeld. “Hoewel vanuit een technische vraag gedreven, laat dit project het duurzame karakter van de N-ligger goed zien. De vraag kwam voort uit de behoefte aan een zeer grote overspanning en dito belasting waarbij meerlaags een voorwaarde was. Het betreffende gebouw is tweelaags uitgevoerd, maar meerdere lagen zijn absoluut mogelijk. De ligger kan dit zeer goed aan, waardoor je in dergelijke bouwwerken de extra ruimte gemakkelijk in de hoogte kunt zoeken.”

Hendrik Herder
Met minder materiaal toch grote overspanningen.”
betonhuis_n-ligger_02.jpg

Een vloerconstructie met grote overspanningen voor zware belasting. Foto: Haitsma

Brugliggers

Zoals al aangegeven is voor een duurzamer grondgebruik meerlaagse bouw een uitkomst. Bij dergelijke projecten wordt vaak eerst gekeken naar de toepassing van de welbekende kanaalplaatvloeren of TT vloeren. Hierover zegt Herder: “Uiteraard zijn dergelijke platen een prima optie voor de bouw van een distributiecentrum. Zodra je echter bepaalde waarden op het gebied van overspanning en belasting overschrijdt, voldoen deze platen niet meer. Dat werkt dus beperkend wanneer je de hoogte in wilt, bijvoorbeeld vanuit duurzaamheidsoverwegingen. Natuurlijk kun je dan kiezen voor een brugligger, maar de N-ligger is in dat geval een duurzamer alternatief. Hierin wordt veel minder beton verwerkt.”

Remontabel

Op dit moment krijgen bouwwerken die worden uitgevoerd met de N-ligger nog niet de classificatie 'remontabel'. “Dat is voor nu nog een brug te ver, maar voor de nabije toekomst zijn dit zeker zaken waar we in onze ontwikkeling rekening mee gaan houden. Zoals nu de remontabelheid bij brugliggers technisch mogelijk is en inmiddels wordt toegepast. De eerste stappen zijn gezet.”

Taco van den Broek
Contactpersoon
Taco van den Broek
Sectorsecretaris Constructief Prefab, Bestrating, Stenen en Blokken