kennispagina

Productinnovatie in betonnen riolering

Riolering van beton kent een lange geschiedenis die zich kenmerkt door continue aanpassingen aan de nieuwe omstandigheden. Ook in deze eeuw werken fabrikanten van betonnen rioolbuizen aan innovaties van hun producten.

Omdat meer en meer rioolstelsels als gescheiden stelsel worden uitgevoerd, is er bijvoorbeeld behoefte ontstaan aan visueel onderscheid tussen buizen voor regenwaterafvoer en buizen voor afvalwaterafvoer. Dat onderscheid is van belang om bij aanleg of onderhoud van het stelsel foutieve verbindingen tussen regenwater en afvalwater te voorkomen. Gekleurde betonbuizen helpen daarbij. En natuurlijk doet het toevoegen van kleurstoffen aan beton niets af aan de kwaliteit ervan.

Optimale verdichting 

Verder wordt gewerkt aan optimale verdichting. Optimaal verdicht beton is van cruciale betekenis voor de waterdichtheid en de sterkte van een rioolcomponent van beton en voor het voorkomen van invloed van agressieve stoffen in het afvalwater. Een rioolbuis van beton moet een volstrekt homogene materiaalstructuur hebben waarin geen holtes, hoe minuscuul ook, voorkomen. Fabrikanten van rioolcomponenten van beton hebben hiervoor een optimale receptuur ontwikkeld.

Infiltratie betonnen riolering

Tijdens hevige regenval kunnen klassieke rioleringstelsels de grote hoeveelheid regenwater vaak niet tijdig afvoeren. Infiltratiebuizen maken berging, transport, infiltratie of drainage van water beheersbaar mét respect voor het milieu door een continue beheersing van het grondwater. Daarnaast zijn er ontwikkelingen om de productie duurzamer te maken. Denk aan windmolens of zonnepanelen op het fabrieksterrein om zo duurzame energie op te wekken, het gebruik van regenwater in plaats van hoogwaardig drinkwater bij de productie van beton, het verminderen van het grondstoffengebruik en het verwerken van restbeton tot granulaat, zodat het weer kan worden ingezet als grondstof.

Annemiek Houtman
Contactpersoon
Annemiek Houtman
Adviseur Sociale Zaken, secretaris BFBN en sector Riolering