kennispagina

Voordelen van riolering van beton

Auteur: Annemiek Houtman 2 november 2020 Laatste update 25 november 2020

Beton is het meest gebruikte bouwmateriaal van de wereld. En dat is niet voor niets. Het is:

 1. Bewezen duurzaam
  De eerste rioolsystemen van beton werden aan het eind van de negentiende eeuw aangelegd en zijn nog steeds in gebruik op veel plekken. Beton heeft dus een lange levensduur. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de economische en de technische levensduur. Bij de eerste gaat het om de afschrijvingen, de onderhoudskosten en de inkomsten. Bij de tweede gaat het om het werkelijke tijdstip waarop een rioolleiding moet worden vervangen omdat buizen zijn versleten of inzichten zijn veranderd. Bij normaal gebruik overschrijdt de technische levensduur van een betonbuis altijd de economische. En ook die wordt in de praktijk al overschreden. 
   
 2. Sterk en bestendig
  Betonbuizen zijn robuust en in veel omstandigheden toepasbaar en belastbaar. Elke betonbuis behoudt zijn sterkte en vorm tijdens opslag, aanleg en gebruik. Beton beschadigt niet snel en is eenvoudig te verwerken. Flexibele verbindingen tussen de buizen maken grote hoeken mogelijk, zonder dat het riool onder spanning komt te staan. De kwalitatieve eigenschappen van beton verminderen niet in de tijd, maar nemen zelfs toe naarmate beton ouder wordt.
   
 3. Circulair en toekomstgericht
  Beton belast ons (leef)milieu weinig en is nagenoeg circulair. De grondstoffen van beton zijn natuurlijk en worden duurzaam gewonnen. Rioleringsproducten van beton worden verantwoord geproduceerd, met een lage CO2-emissie en met aandacht voor verdere reductie. Beton wordt veel hergebruikt als fundatiemateriaal of in de vorm van betongranulaat als zand- en grindvervanger. Beton is daarmee vrijwel volledig recyclebaar.
 4. Belastbaar en slijtvast
  Betonbuizen slijten niet. De dikke wand en de dichte structuur van beton beschermen het riool tegen aantasting van het oppervlak door sediment. Betonbuizen zijn geschikt voor hoge stroomsnelheden en kunnen met gemak hogedrukreiniging doorstaan. Dit kan nodig zijn om hardnekkige afzettingen te verwijderen.
   
 5. Resistent
  Beton blijft goed bestand tegen fysische, mechanische en chemische invloeden. Het beton dat voor rioolbuizen in Nederland wordt gebruikt, voldoet aan strenge normen. Hierdoor kan iedereen erop vertrouwen dat beton toegepast mag worden in een sterk agressief milieu. Het wordt niet aangetast door schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen of minerale oliën en is bestand tegen een zuurtegraad van 4,5 PH of meer. Zelfs tegen accuzuur en maagzuur blijkt beton goed bestand; deze zuren tasten het beton slechts oppervlakkig aan.
   
 6. In staat om maatwerk te bieden
  Dankzij technologische innovaties is de productvariëteit groot en is er veel ruimte voor maatwerk. Hierdoor bieden rioolbuizen en putten van beton een oplossing voor iedere situatie.
   
 7. Functioneel
  Betonbuizen laten het riool optimaal functioneren. Aan riolering worden hoge kwaliteitseisen gesteld. Afvalwater moet gedurende de levensduur van een rioolbuis veilig worden afgevoerd. Riolering van beton biedt deze garantie.
   
 8. Voor een gezond leefmilieu
  Riolering is van groot belang voor de volksgezondheid. Een rioolbuis van beton slijt niet. Dit helpt voorkomen dat mensen in contact komen met vervuild water, dat bacteriën en ziektekiemen bevat. Ook voert het riool regenwater af of infiltreert dit. Dit draagt bij aan een gezonde leefomgeving.
   
 9. Klimaatbestendig
  Beton behoudt zijn eigenschappen onder alle klimatologische omstandigheden. Rioolbuizen en putten van beton zijn bestand tegen vorst, temperatuurverschillen en expansie. Ze buigen niet door en er treedt geen vervorming op. Er zijn speciale rioolbuizen die het regenwater niet via het riool afvoeren, maar ervoor zorgen dat het regenwater direct wordt opgenomen in de bodem of het grondwater. Dat houdt het grondwater op peil en gaat verdroging tegen.
   
 10. Innovatief
  De leden van Betonhuis Riolering innoveren continu. Daardoor zijn de productvariëteit en de ruimte voor maatwerk fors toegenomen. Onderzoek naar de samenstelling van beton draagt bij aan de kwaliteit van het product, de reductie van de CO2-uitstoot en de vermindering van het energiegebruik. Ook hebben nieuwe infiltratie- en drainagetechnieken een plek op de rioleringsmarkt veroverd. Uiteraard worden productinnovaties zorgvuldig onderzocht en ingevoerd, zodat ze niet ten koste gaan van producteigenschappen en performance.